Vereniging Basisinkomen is GEEN politieke partij!

Hierbij wordt duidelijk gemaakt dat de Basisinkomenpartij GEEN onderdeel is van Vereniging Basisinkomen. Intussen is duidelijk geworden dat mensen in de veronderstelling verkeren, dat de “BIP i.o.”  een op een te vereenzelvigen is met onze Vereniging Basisinkomen. Wij worden namelijk gebeld door mensen die zich niet voor de “BIP i.o.” kon opgeven doordat een link niet functioneerde. “Of zij zich via ons ook telefonisch of per post kon inschrijven?” Ook bleek tijdens een presentatie van het EBi-OBi in Tilburg, dat de organisatrice van die bijeenkomst ook die mening was toegedaan. Dit kan  zonder meer worden opgevat als een uiting van het feit dat het voor meer “buitenstaanders” verwarrend zal zijn.
Hierom mag het duidelijk zijn bij alle berichten die met betrekking hebben op de “BIP i.o.”  deze in ieder geval  los staan van onze vereniging. Het mag duidelijk zijn dat de BIP is opgericht door een aantal leden, maar dat is dan ook de enige overeenkomst.
Het Bestuur