Vereniging Basisinkomen heeft nu de ANBI status!

ANBI logoBij schrijven[1] – gedagtekend 9 mei 2013 – heeft de inspecteur van de Belastingdienst/Oost-Brabant de Vereniging Basisinkomen per 1 januari 2012 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Wij zijn daar erg blij mee, donateurs beschikken nu over een mogelijk belastingvoordeel[2] . Hiervoor was een statutenwijziging noodzakelijk. Tevens is bij deze statutenwijziging de officiele naam gewijzigd van “Vereniging Vrienden en Vriendinnen van het Basisinkomen” in “Vereniging Basisinkomen”

[1] 2013-05-09 ANBI status toekenning

[1] http://www.anbi.nl/anbi-info/fiscaal-voordelig-schenken/