Vereniging Basisinkomen neemt deel aan nieuw Platform Basisinkomen

De Vereniging Basisinkomen is een van de  organisaties uit het Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen waarvan de voorzitters de koppen bij elkaar gestoken hebben en die het Platform Basisinkomen creëerden. Het platform wil een website waarop het basisinkomen van verschillende kanten wordt belicht en waar informatie te vinden is en te zien is over wie het invoeren van het basisinkomen in beginsel onderschrijft.

Er is door de voorzitters van de deelnemende organisaties een convenant getekend om de gedroomde realiteit om het basisinkomen (in Nederland) ingevoerd te krijgen. Zij geloven dat het kan. Van links naar rechts op bovenste rij van de foto zijn te zien: Syne Fonk (EcoVrede), Geert-Jan van der Wolf (Dynamisch Nederland), Henrick Fabius (Nieuw Nederland Nu) en op de onderste rij Reyer Brons (NPI), Ad Planken (Vereniging Basisinkomen) . Het Platform Basisinkomen is 0m eenheid, diversiteit en eigenheid samen te brengen. De diverse organisaties hebben allemaal hun eigen gedachten en ideeën over het Onvoorwaardelijke Basisinkomen (OBi). Ze onderschrijven allemaal de 4 kerngedachten achter het OBi:

  • Universeel: Elk persoon, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, woonplaats heeft recht op het basisinkomen.
  • Individueel: Een basisinkomen wordt per persoon uitgekeerd en dus niet op basis van gezin of huishouden.
  • Onvoorwaardelijk: Aan het basisinkomen worden geen voorwaarden verbonden, het basisinkomen is een mensenrecht zonder werkverplichting en/of inkomenstoets.
  • Voldoende: Het basisinkomen moet een voorziening zijn die voldoende is om een waardige levensstandaard mogelijk te maken die overeenkomt met de sociale en culturele standaard van het desbetreffende land.

Het platform is te vinden bij http://platformbasisinkomen.eu
Het organisaties die het convenant onderschrijven kunnen aan het platform deelnemen.