Verslag 1 maart 2015 Basisteam Amsterdam

Eerste bijeenkomst op 01-03-2015 van het basisteam OBI (onvoorwaardelijk basis inkomen)

regio Amsterdam in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt Rijnstraat 115

 

Aanwezig:

Eric Binsbergen (gespreksleider), Ronald van Eerten, Hansje Kalt, Michiel Kassies, Sytse Kooi,

Robert Souman, Harry Ebbink, Nel van den Brink, Emy Hug, Martin Schenderling, Christine Verwey, Thijs Schouten en Wimke Schnitger (verslag)

Afwezig met en zonder bericht:

Florie Barnhoorn, Paul Verberne, Jacqueline van der Veer, van Eijndhoven en Oltheten

 

Opening door Eric Binsbergen

Deze bijeenkomst is georganiseerd om een basisteam OBI regio Amsterdam op te richten. Het idee tot dit initiatief is bij hem ontstaan op de nieuwjaarsbijeenkomst van de landelijke vereniging OBI in januari 2015, daar met de vice-voorzitter van de vereniging Wim Gielingh doorgesproken en vervolgens in gang gezet.

 

Agenda:

  1. Kennismakingsrondje aanwezigen
  2. Brainstormen over actiepunten, inventarisatie bestaand folder en studiemateriaal en verkenning verspreidingsmogelijkheden ideeen basisinkomen via sociale media e.d.
  3. Gemaakte afspraken

 

Na een informatief kennismakingsrondje onder de aanwezigen/teamleden (zie bladzij 3 Onvoorwaardelijk en onvermijdelijk basisinkomen) wordt overgegaan tot agendapunt 2.

 

Mogelijke actiepunten:     

 

Verspreiden van informatie bij (eigen) verenigingen/clubs (zoals sportvereniging, boekenclubs, etc.), buren, kennissen, belangenbonden (vakbond, ouderenbonden, bijstandbond) etc. etc. Denk/werk aan en besef het belang van een duidelijke en overtuigende presentatie

 

Aanmaken van een eigen facebookpagina

 

Politieke partijen benaderen (teamleden hebben connecties/zijn lid van PvdA, Groen Links en D’66: idee moeten wij niet lid worden van ook andere partijen?)

 

Verspreiden/uitdelen van folders in de buurt (niet iedereen is het hier mee eens)

Hierbij bijvoorbeeld gebruikmaken van bestaand materiaal: folder Recessie? Tijd voor het basisinkomen van Michiel Kassies. Overigens, een uitstekende folder die een grote oplage en verspreiding verdient: bij de landelijke vereniging slechts beperkt aanwezig?)

 

Artikelen/ingezonden brieven schrijven voor kranten (ieder een andere krant en eigen stuk?)

Zendtijd bij televisie/radioprogramma’s claimen (locale, landelijke zenders (R4TV, AT5, Buitenhof, Standpunt NL, DWDD etc.)

 

Verslag van deze bijeenkomst doorsturen naar onze landelijke vereniging en naar de website/facebookpagina Huis van de Wijk Rivierenbuurt.

 

Overige info:

Sytse:              Michiel van Hasselt heeft een boek geschreven ‘ Politiek in

verzorgingsstaat Nederland’. Hier in staat een hoofdstuk over OBI. Hij is bezig met een nieuw boek en zoekt gesprekspartners: mail naar Cives@ziggo.nl

Eric:                 5 april is er weer een uitzending van Tegenlicht over OBI.

Wimke:             Op deze aflevering van Tegenlicht volgt waarschijnlijk een bijeenkomst in

Pakhuis de Zwijger’. Is misschien leuk om hier met z’n allen naar toe te gaan?

Hansje             Verwijst naar haar afstudeerscriptie “Een OBI in Utopisch Perspectief”. Zij deelt

exemplaren ervan uit.

 

 

Concrete afspraken

 

TaakTeamlidDatum
Facebook pagina aanmakenWimke< 19/04/2015
Opsturen digitale versie herziene folder OBI

Opsturen berekeningen financiele haalbaarheid basisinkomen

Michiel

 

Harry

< 19/04/2015
Contact PVDA + Groenlinks inventariseren stand van zaken opvattingen OBIRobert< 19/04/2015
Contact D66 inventariseren stand van zaken opvattingen OBIRonald< 19/04/2015
Contact R4tv zendtijd

 

 

Contact AT5

Christine (Nel + Hansje en/of jonger teamlid stellen zich beschikbaar voor interview)

Emy zoekt contact (Stelling

Amsterdam

< 19/04/2015
Contact landelijke verenigingEric< 19/04/2015

 

Volgende bijeenkomst: 19/04/2015, zelfde locatie, zelfde tijd van 15.00 – 17.00 uur in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115.

 

 

 

Onvoorwaardelijk Basis Inkomen, onvermijdelijk en zeer gewenst

 

Tijdens het kennismakingsrondje kwam een lange lijst van pluspunten op tafel die de aanwezige teamleden opsomden als reden voor hun grote interesse in het OBI (en daarom ook van lid zijn van de landelijke vereniging). De teksten van Rutger Bregman, schrijver van het boek Gratis Geld voor Iedereen, dienden voor velen als inspiratiebron. Hieronder een greep uit die lijst:

 

het is een simpel en eenvoudig idee met grote potenties en vergezichten, bekende en

onbekende. eindelijk weer eens een utopisch idee dat concreet uitzicht biedt op verandering die mensen rust en hoop geeft, de tegenstelling links – rechts verzacht, voor religieuze partijen toch een duidelijke sociale component heeft, echte armoede uitbant, uitgaat van de creatieve mens en niet van de luie mens (en al zullen er altijd luie mensen zijn, goed dat die er ook zijn).

de komst van het basisinkomen is onvermijdelijk: door automatisering/robotisering zal de groei van banen blijven achterlopen, het leger ambtenaren/hulpverleners/regelingen nodig om werkelozen een bestaansminimum uit te keren wordt onbetaalbaar en de controledwang van de overhead (tandenborstels) contraproductief en schendt elke privacy.

 

financiele haalbaarheid, er zijn hier en daar al modellen opgesteld die de financiele haalbaarheid aangeven van een basisinkomen tussen 1000 en 1500 euro. tegelijk biedt de invoering van een basisinkomen kansen voor herijking van belastingaangifte en BTW-stelsel. meer belasting op vermogen, minder op arbeid, meer BTW voor luxegoederen, ongezond consumptiegedrag en fossiele energieslurpende en dieronvriendelijke zaken (Piketty en Pigouviaanse belastingen, zie boekje Rutger Bregman).

 

nieuwe definities van het begrip arbeid/betaalde baan: mensen willen uiteindelijk toch zinvol en enigermate gestuctureerd bezig zijn met werk, naast hun relaties, opvoeding kinderen, sporten vakanties, lezen, etc. het leger van werkelozen (wie krijgt tegenwoordig nog na z’n 40ste een baan als hij/zij is ontslagen?) en overtollige ambtenaren (na invoering van het basisinkomen) kan met het basisinkomen toch aan de slag gaan met arbeid, waarom niet als vrijwilliger en/of een eigen bedrijfje of een klein ‘ouderwets’ baantje. Laten vakbonden en werkgevers eens op de agenda zetten hoe die nieuwe arbeid te definieren en te tolereren als werk.

 

er is ook al een lied over het onvoorwaardelijk basis inkomen. bekijk de videoclip van cinqo samen met de landelijke vereniging van de artisten pharao n yara ‘het goeie leven’.