Verslag Algemene Ledenvergadering 29 oktober 2017

Terugblik manifestatie 18 september 2017

Enkele opmerkingen: ‘qua doelen van de Vereniging was het een goede middag’, qua organisatie, waar het ging om de communicatie naar buiten toe, was het niet geslaagd’. De aanwezigen waren voornamelijk eigen achterban. We hebben geen politici bereikt. De tent was te klein, waardoor nieuwsgierigen niet in de tent kwamen. We hadden toch meer het publiek in moeten gaan. Het was op een maandag ochtend met slecht weer, waardoor zo wie zo al niet veel mensen op straat liepen. Dat we op een gegeven moment naar Dudok vertrokken was ook niet voor iedereen duidelijk. We hebben achteraf gezien de app. bereken het Basisinkomen te snel willen gebruiken, terwijl de app. nog niet klaar was. Samenvattend is het voorstel om volgend jaar de manifestatie op de woensdag ná Prinsjesdag of de vrijdag vóór Prinsjesdag te houden. Liefst in samenwerking met andere clubs en een aansprekende spreker.

BIEN Lissabon

Er waren 350 mensen uit 35 landen. Voor het eerst waren er dit jaar ook politici aanwezig, namelijk uit Portugal en Schotland. Veel mensen uit Azië, weinig uit Afrika. Ook nieuwe afdelingen, namelijk IJsland en Malawi.  Het was een heel inspirerende bijeenkomst. Volgend jaar zal de bijeenkomst in Finland gehouden worden.

Inbreng Basisteams

Genoemd wordt dat het belangrijk is als Basisteams onderling contact onderhouden om gezamenlijk tot betere resultaten te komen. Het zou fijn zijn als meer leden deelnemen aan Basisteams zodat er meer gedaan kan worden. Basisteam Den Haag-Zoetermeer heeft contact met Basisteam Rotterdam en deelt notulen. Er wordt aangegeven dat het kunnen gebruiken van een gratis ruimte fijn zou zijn. Ook wil men graag iets van een kennisbank zodat men weet wat de andere teams doen. Kracht is om activiteiten zo dicht mogelijk bij jezelf te houden, daar zit dan ook de motivatie. Basisteam Eindhoven heeft een kernteam van 3 mensen, verder wel belangstellenden die het volgen maar niet actief worden.  Basisteam Eindhoven wil volgend jaar tijdens de Dutch Design Week graag iets organiseren.  Iemand oppert om per activiteit landelijk mensen te vragen om te helpen, dus op een soort project basis. Basisteam Rotterdam zou graag eigen visitekaartjes krijgen. Ook wordt aangegeven dat het steeds moeilijker wordt om belangstellenden naar bijeenkomsten te halen als je alléén over Basisinkomen gaat praten, want blijkbaar is het begrip Basisinkomen al bekend. Radio Grundeinkommen München heeft 1 uur lang aandacht besteed aan een experiment dat in Leeuwarden van start moet gaan met 1000 mensen.  De gemeentelijke verkiezingen komen er aan. Als de Basisteams de politiek willen beïnvloeden moeten zij dat nog in november 2017 doen, want daarna zijn de politieke programma’s al vastgesteld en worden dan niet meer veranderd. Op de website van de Vereniging is ruimte voor de Basisteams, daar kunnen zij hun activiteiten vermelden en notulen plaatsen. Basisteams hebben ook een eigen Facebookpagina.

Werkplan 2018

Er zijn geen vragen of opmerkingen over het Werkplan 2018. Werkplan goedgekeurd. Vraag van Bestuur aan de jeugdigen in het publiek, wat de Vereniging kan doen om meer jongeren te trekken/aan zich te binden. Voornaamste tip, de website vernieuwen/verbeteren door een goede webdesigner, blijkbaar schrikt onze huidige website jonge mensen af. Te onoverzichtelijk en niet aansprekend. Ook wordt het belang van een goede Facebook pagina genoemd. Facebook is om de Vereniging te vinden en de website is voor de verdieping. Ook wordt voorgesteld om aansluiting te zoeken met Studentenverenigingen om samen iets te organiseren. De mogelijkheid voor studenten om hun scriptie over Basisinkomen op de site van de Vereniging te laten plaatsen is ook nog een tip.

Financiën

Penningmeester Marten Kramer  geeft uitleg. Als leden 2 jaar niet hebben betaald, worden zij als lid uitgeschreven. Er wordt nagedacht over andere vormen van betrokkenheid. Bijvoorbeeld naast leden ook vrienden of belangstellenden. Men kan besluiten om de betalende leden stemrecht te geven en de andere categorieën niet. Begroting goedgekeurd. Om als Vereniging te blijven bestaan en activiteiten te ondernemen is er nu eenmaal geld nodig. Ook wordt als idee geopperd om per te ondernemen activiteit mensen te benaderen om te doneren. Bijvoorbeeld: wij willen een nieuwe website, wilt u ons financieel steunen?

Rondvraag

Betalen via de website gaat nog niet goed. Vrijzinnige Partij met in programma Basisinkomen gaat doorstart maken, willen mensen zich aansluiten? Is het een idee om als Vereniging een soort stemadvies te geven met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen? Hier wordt verschillend over gedacht.