Verslag bijeenkomst BT Assen 14 maart 2016

 

Aanwezig: Hans, Geert, Hielke, Marjolein, Petra, Lia, Hans, Simon, Denis, Rob, Jan.

Afwezig mkg:  Jeanet Bos (Hoogeveen), Noes Solissa (vervangen door Lia) Erwin Tonkes

Opening:

Mededeling:

Jeanet (Hoogeveen) is nu geïnformeerd door Willem Gielingh

Verslag vorige keer:

Binding landelijk: landelijk contact, actiever naar verslag naar Willem mailen.

Willem is brug tussen landelijk en basisteam Assen, zodat er meer uitwisseling plaats kan vinden en terugkoppeling.

Hoogeveen:

Hans vd B  heeft contact gehad met de griffier, die met weth. Hiemstra zou opnemen, maar die is ziek.  Uitkomst moet landen bij Jeanet.

Corry van Overbeeke:

Cliëntenraad heeft het de volgende keer hier uitgebreider over. BT biedt zo mogelijk ondersteuning.

Hans M  langs  UWV binnen nu en een week

Hans vd B/Rob: Rob neemt contact op met Arjan Schonewille.

LETS-kring

Namens BT waren daar Hans, Geert, Petra, Marjolein.

LETS-kring geïnformeerd over BI. Over het algemeen positief. Als BT  eerste ervaring met zo’n avond. Wel respons, vragen tussendoor. Levendige discussie.

Woensdagavond opnieuw een bijeenkomst met jongere mensen.  Opaalstoep 9, huiskamergesprek via Marjolein.

Ook Jan Tingen regelt via zijn nicht nog een gesprek. Jan regelt de logistiek en stelt een paar data voor. Al naar gelang tijdstip neemt hij contact op. Flyers via Marjolein/Petra.

Voor huiskamergesprekken e.d. zijn Hans B en Hans M en Denis/Simon beschikbaar en ook Rob evt.

Lia brengt verslag BT BI uit naar fractie PLOP en komt er dan op terug.

Hielke is bezig met organiseren van een bijeenkomst gericht op ouderen, daar zou BI  daar evt. ook inpassen als presentatie.  En daarna ook mogelijk via de workshops. Datum volgt: in april of mei.  (door de weeks)

Denis noemt het Zingevingsfestival in Bakkeveen. Je kunt daar workshops doen maar evt ook presentatie.  Denis zoekt dit uit.  (3.500 bezoekers)

Asser standpunt evt debat: Hans M  / Hans vd B

Jong Assen mogelijk een debat met JA kan een pluspunt zijn. Doelgroep 15-22 jaar.

Petra heeft contact met hen .

Hans vd B neemt nog contact op met mevr.  Van Haaften. Als raadszaal niet kan dan via Simon naar Adventskerk. Hans vd B sluit dit kort met Simon.  Hans vd B neemt ook contact op met Joeri.

Hans vd B informeert eind deze week.

Denis vraagt om input voor FB. Denis deelt filmpje op FB.  En neemt contact op met Groningen.

Lespakketten nog eens onder de aandacht van landelijke vereniging brengen.

Nico vd Veen en Ronald Obbes uitnodigen voor de bijeenkomst op 19 mei.

Crowdfunding alleen via giften in relatie tot BI.  Vooralsnog geen prioriteit voor de werkgroep.

Hans vd B gaat 7 of 14 april naar Markehuus voor presentatie bij Resto van Harte. Hans M belt dit door.

IMPACT:

Mogelijkheden om info te versturen aan derden.  Nog wel de nodige vragen en onzekerheden. Rob zoekt het verder uit met Denis.

Filmpje Sjir: te kort door de bocht.  Niet bruikbaar

Stempel voor op folder: via Vistaprint?  Petra

Kosten: vanuit landelijk mogelijkheden?

Stila? Hans?

Rondvraag:

Petra: Trainingen  Willem.

Gezond Verstand Lezingen vanaf sept, melden via landelijk.

Denis zet op FB de mogelijkheden van  huiskamer bijeenkomsten

Activiteiten in de stad zoals laatst bij gemeentehuis.

Volgende keer op de agenda. Week van BI sept. 2016

Volgende bijeenkomst:

11 april, 19.30 uur Noabershop