Verslag Citizens’ Initiative on Unconditional Basic Income bijeenkomst van 7 en 8 juli jongstleden

Een eerste indruk van de Citizens Committee Meeting in Paris in Preparation of the European Citizens’ Initiative on Unconditional Basic Income van 7 en 8 juli jongstleden.

Zaterdag 7 juli hebben we in een noeste vasthoudendheid alle punten en komma’s van de in te dienen petitie nog eens gedetailleerd bekeken.
Zondagochtend werd hier de laatste hand aangelegd en kon de petitie online worden ingediend.
Vervolgens hebben we het laatste deel van deze ochtend besteed aan het begin van een uitwerking van de Europese campagne voor het verzamelen van voldoende handtekeningen onder deze petitie. Als vervolg op dit laatste zijn in ieder geval eind augustus en in aansluiting op het BIEN-congres in München (zondagmiddag 16 september aanstaande) volgende bijeenkomsten rond dit thema geplanned.
Details over dit alles zullen in de loop van deze week volgen, want een definitief verslag wordt gemaakt door Klaus Samborn – de voorzitter van deze burgercommissie – en Stanislas Jourdan – de voorzitter van de prille Franse vereniging voor een basisinkomen.
In ieder geval is het de bedoeling dat wij tussen nu en half augustus onze eigen ideeën met betrekking tot campagnemateriaal in dit kader ontwikkelen zoals flyers, visitekaartjes, stickers, buttons en spandoek.
Er waren deze keer duidelijk minder deelnemers dan bij de bijeenkomst in Brussel eerder dit jaar, mogelijk vanwege de kosten voor reis en verblijf en de frekwentie waarmee deze bijeenkomsten elkaar nu opvolgen. De sfeer was open, vriendelijk, vol goede moed, coöperatief en productief.

Ad Planken, voorzitter Vereniging Basisinkomen