Verslag conferentie basisinkomen 29 oktober 2011

De conferentie begon met het openingswoord van onze nieuwe voorzitter Ad Planken. De Senaatszaal in het academiegebouw van de Universiteit van Utrecht aan het domplein zal goed vol, ruim 100 mensen waarvan 20 leden van de vereniginging waren aanwezig.

Guy Standig aan het woord op de conferentie basisinkomen
Guy Standig aan het woord op de conferentie basisinkomen

De eerste spreker was Guy Standing, Professor of Economic Security aan de University of Bath en oprichter en lid  en co-president van het Basic Income Earth Network (BIEN), een non-governmentele organisatie die een onvoorwaardelijk basisinkomen promoot. http://www.guystanding.com
Hij had het over zijn nieuwe boek The Precariat.
http://www.bloomsburyacademic.com/view/The-Precariat/book-ba-9781849664554.xml

Neo-liberaal beleid en institutionele veranderingen hebben geleid tot een groot en groeiend aantal mensen met voldoende gemeenschappelijke ervaringen te noemen een opkomende klasse. In dit boek introduceert  Guy Standing wat hij noemt het precariaat – een groeiend aantal mensen over de hele wereld wonen en werken onzeker, meestal in een reeks van kortdurende banen, zonder beroep te doen op een stabiele beroeps-identiteiten of carrières, stabiele sociale bescherming of beschermende voor hen relevante regelgeving . Zij omvatten migranten, maar ook de plaatselijke bevolking.
Standing stelt dat deze klasse van mensen  nieuwe instabiliteit in de samenleving kunnen produceren. Ze zijn in toenemende mate gefrustreerd en gevaarlijk omdat ze geen stem hebben, en daarom worden ze ook kwetsbaar voor de noodoproepen van extreme politieke partijen. Hij schetst een nieuw soort van goede maatschappij, met meer mensen actief betrokken bij het maatschappelijk middenveld en het precariaat opnieuw ingeschakeld. Hij komt op om te overwegen een manier om een nieuwe betere samenleving – een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen,bijgedragen door de staat, die konden worden aangevuld door middel van inkomens uit arbeid.

De volgende spreker was Nele Lijnen (Senator België vanuit de basisinkomen-partij Vivant) over “Ontwikkelingssamenwerking en basisinkomen, een Belgisch initiatief“ Zij had het voornamelijk over de goede resultaten die geboekt zijn in Namibie met een basisinkomen van slechts 9 dollar. Hierdoor werden een hoop mensen actiever bij de sameleving betrokken en gingen alle kinderen naar school

Ook sprak Leon Segers (accountant, lid VBi) over zijn praktijkervaringen met mensen die nu al een soort van basisinkomen hebben, al dan niet voorwaardelijk. WAO is een soort basisinkomen.Een werkende partner die kostwinner is. Vanuit dit licht is het eenvoudiger om een bedrijf te starten en zelf voor inkomen te gaan zorgen.

Hierna sprak Reimund Acker (Netzwerk Grundeinkommen Duitsland) in het de Duitse taal over (ben ik even vergeten, omdat ik wat aan de pc zat te klooien. Op de achtergrond namelijk was op een groot scherm het gebeuren via de hashtag #basisinkomen te volgen. Er zaten diverse tweeps – twittergebruikers-in de zaal die een live verslag maakten -RK)

Jan-Frank Koers (Econoom , bestuurskundige en schrijver van het boek: “Nieuw Nederland”) “Een economie in crisis en basisinkomen” liet in een korte voordracht zijn visie over het basisinkomen in de zaal los.

Een afsluitend woord werd door Michiel van Hasselt, bestuurslid VBi gesproken. Hij bood zijn nieuwe boek aan aan de oud- voorzitter van de vereniging Andries Wijma. Het boek is getiteld: Politiek in verzorgingsstaat Nederland:misrepresentatie en civiele reconstructi Over het boek volg nog meer op deze website!

Hierna konden wij drinken op een onvoorwaardelijk basisinkomen en er waren ook bitterballen !

Om zes uur zijn er nog een aantal mensen naar een restaurant gegaan om een hapje te eten.

Auteur: Uw webmaster Robin Ketelaars