Verslag Eric Binsbergen juni 2016

23 juni 2016

Teamgenoten,
Voordat ik voor twee en een halve week op reis ga naar het oosten van Duitsland (Dessau, Wittenberg, Dresden, Jena, Erfurt, Weimar, de Harz) bezocht ik gisteren in Utrecht een feestje van de groep ‘basisinkomen2018’.

Jullie weten wel, de groep waarvan Johan Luijendijk deel uit maakt, een van de drie sprekers op ons symposium van 24 april j.l. Ook de groep wier/wiens petitie door de meesten van jullie is ondertekend, welke petitie thans meer dan 50.000 ondertekenaars telt. 40.000 waren genoeg om de
tweede kamer van ons parlement er toe te dwingen het onderwerp BI op de agenda te plaatsen, het schijnt dat het hier in september aanstaande van gaat komen. Vanwege het bereiken van die 40.000 besloot ‘basisinkomen2018’ een partijtje te houden.
Dertig tot veertig feestgangers waren van de partij, ergens op de Oude Gracht (The Colored Kitchen) in Utrecht, wat een parel van ons stedenschoon in dit land, een unieke gracht met zijn lage kades met hoog oprijzende walkant en nagenoeg autovrij.
Ik was wat verlaat, een trein gemist en vergeten het exacte nummer van het etablissement te noteren. Het feest was al gestart, er was een inhoudelijk gedeelte gepland (van 15.30 – 17.30 uur) met daarna voor intekenaars een diner.

Blijkbaar was voor het inhoudelijk gedeelte als programma gekozen voor inbreng van alle aanwezigen, waarbij de meesten 2 minuten kregen iets over zichzelf
te melden plus hun betrokkenheid bij het onderwerp BI en motief en reden voor hun komst naar dit feestje, prominentere aanwezigen kregen hiervoor 5 minuten.
De verscheidenheid aan deelnemers was groot: de meesten natuurlijk voorstander, waaronder enkele kritische voorstanders. Ik vond het percentage deelnemers uit de provincie en dan met name uit de Voor Achterhoek, Zutphen en omgeving, opvallend
(misschien niet geheel toevallig, ik weet dat Johan Luijendijk in Zutphen woont). Is er tendens dat de intellectuele elite, voorstander van echte systeem/maatschappij verandering in ons land in de randstad uitsterft en het stokje (weer) wordt overgenomen door
IJsselstedelingen, Hanzestadbewoners? Weinig Amsterdammers, Rotterdammers, Hagenezen, Utrecht(?).

Wie er waren: een enkele ondernemer, een tekentherapeute, Ad Planken en Alexander de Roo (van onze landelijke vereniging), Reinier Castelein (voorzitter van de Unie, vakbond midden en hoger personeel en schrijver van een net uitgekomen boekje
WELZIJN is de nieuwe WELVAART, uitgever Happy View 2016), een Betuwe boerin, Sjir Hoeijmakers (van de basisinkomenexperimenten voor bijstanders), een kunstenares zzp-ster, een bedrijfsmaatschappelijk werkster, ik (basisteam BI Amsterdam),
prominente leden van de groep ‘basisteam2018’ met een zegje, en inspirerende en leuke dame van de beweging X die op zoek is naar een nieuwe naam en zich lanceert in september om mee te gaan doen aan de landelijke verkiezingen, Frans Kerver
(de eerste Nederlander met een basisinkomen, toe aan zijn laatste maand, die wordt opgevolgd de een vrouw Anna van Dalen), en nog twintig andere personen.
De gespreksleider had een Iphone in de hand en na elke twee of vijf minuten ging er een vrolijk klinkend alarmpje af en kreeg op de rij af (wij zaten in een aangename grote – wel een beetje warm vanwege het prachtige weer- kamer in een ovale kring)
de volgende spreker het woord. Voor vragen stellen was weinig tijd, gebeurde een enkele keer, maar was ook lang niet altijd nodig. Na elke spreekbeurt een applausje.

Het inhoudelijk gedeelte werd afgesloten met een ‘pitch’ van drie genomineerden als winnaar voor een door ‘basisinkomen2018’ uitgeschreven prijsvraag: wie weet het beste plan voor een project om de idee van het basisinkomen in Nederland te verspreiden
en aan de man/vrouw te brengen.
De eertste pitch betrof een idee voor een video/soort You Tube filmpje over het basisinkomen, dat speciaal mensen/kijkers oproept met elkaar de dialoog over ons onderwerp aan te gaan, naar aanleiding van en op basis van beelden uit dat filmpje.
De tweede pitch die mij het meeste aansprak, betrof een afstudeerprojekt van een Rotterdamse studente (communicatie?) die digitaal een nieuwe instelling heeft opgericht (met een website en een facebookpagina), zijnde de VERLICHTINGSDIENST, als
pendant van onze BELASTINGDIENST. Deze dienst verstrekt aan belangstellenden verlichtingsdienst formulieren die door deelnemers digitaal kunnen worden ingevuld om in aanmerking te komen voor de maandelijkse verlichtingssom van €1000.
Ik hoorde van de studente dat zij op de website/facebook inderdaad al diverse ingevulde formulieren van deelnemers heeft ontvangen.
De derde pitch ging over een omvangrijk projekt, zijnde een campagne voor verspreiding onder de bevolking van het basisinkomenidee om zo het aantal voorstanders ervoor enorm op te schroeven: i.p.v. 50.000 ondertekenaars een klapper maken naar
de twee miljoen of zo.
De ‘basisgroep2018′ besloot in zijn oneindige wijsheid van de drie genomineerden niet een winnaar aan te wijzen maar alle drie tot winnaar te verklaren en elke genomineerde de prijs van €500 uit te reiken. Er werden volop foto’s gemaakt en die zullen
ongetwijfeld op de website van de groep ‘basisinkomen2018′ te zien zijn.

Hierna vond het diner plaats, ik telde twee tafels met ieder zo’n 12 personen, dus 20 – 25 in totaal. Aan ‘mijn’ tafel voerde het gesprek over onderwerp basisinkomen niet de boventoon, wel zaken als de nieuwe tijd die aanstaande is (en waarvan natuurlijk
het basisinkomen een essentieel onderdeel uitmaakt), nieuw horizonnen, nieuwe inrichting van onze maatschappij, nieuwe politiek en de durf en moed die daarvoor nodig zijn, de angsten die overwonnen moeten worden. Pas daarbij Socrates wijze regel
toe als geheim tot verandering: geef niet af op het oude, maar bouw op het nieuwe. Allemaal geluiden die de hele middag op velerlei wijze werden geuit, al gaat het misschien niet zo vlug, muziek zit er wel in, in al die nieuwe dingen die ons te wachten staan,
de robotisering als zegen i.p.v. ramp bijvoorbeeld. Maar de handen moeten wel uit de mouwen gestoken worden, op verjaardagen, borrels, partijtjes, gesprekken met vrienden en vriendinnen: hoort zegt het voort van het basisinkomen. Verzin ludieke acties,
verzin iets om aandacht te genereren over het basisinkomenidee en alles wat er mee samenhangt, de derde dinsdag van september komt er weer aan: kom naar het Binnenhof.
Overigens, ook andere zaken kwamen aan de orde, wat meer bij de grond om zo te zeggen: de enorme aantallen slakken in de diverse tuinen/buitengoederen en die kwijt te raken ( in een emmer bijeen rapen, overgieten met kokend water en daarna terug
in de natuur als overblijfsels), de drinkwaterkwaliteit, aantallen kinderen/kleinkinderen, raadsels wel of geen oplossing?
Van tafel twee weet ik niets, zal ook wel prima zijn verlopen.
Om negen uur zat de maaltijd erop en ving ik -na een sigaret- de reis naar huis aan. Onderweg begreep ik dat Ronaldo eindelijk iets van zijn machtige voetbalkunde had vertoond en thuis heb ik vol genoegen en de nodige spanning de laatste wedstrijd
voor Zweden van Ibrahimovic gevolgd, geëindigd in een verdiende zege voor buurland Belgie.

Tot slot: neem kennis van het boekje van Reinier Castelein dat ik hierboven al heb genoemd. Kijk eens op de website www.verlichtings-dienst.nl Er is meneer Hendrik Toet die ideeën heeft over een andere economie www.vrijeeconomie.nl Er is een mevrouw
die binnenkort met een boek uitkomt ‘ontdek de kracht van tekentaal’: www.joseevanderstaak.nl En de beweging X die een nieuwe partij gaat oprichten, misschien met een nieuwe naam. En er is natuurlijk onze eigen website onvoorwaardelijk basisinkomen
rivierenbuurt amsterdam, die van basisgroep Amsterdam, die van de ‘basisinkomen2018 en onze landelijke vereniging. En vanavond is er in de Balie ook een discussieavond over ons onderwerp met allerlei (3) hoogleraren die zich over een basisinkomen
gaan uitspreken en voorzover ik nu weet gaat niemand van ons daarheen`: schande, noch zijn wij gevraagd als spreker daar op te treden. Er mankeert toch wel iets aan onze naamsbekendheid in het Amsterdamse, maar daarover weer een andere keer.

Kortom, leden/deelnemrs basisteam Amsterdam steek de handen uit de mouwen, verdiep je, lees en google. Na onze krachtsinspanning vanwege het symposium is nieuw elan weer geboden, te beginnen in september. Jullie horen nog welke datum.

Prettige zomer en wellicht tot een volgend keer,
Eric Binsbergen (e.binsbergen@kpnmail.nl)