Verslag filmavond TransitieCinema, Den Haag, 2 november 2018

transitiecinema

transitiecinema

 

 

Verslag van de filmavond georganiseerd door basisteam Den Haag-Zoetermeer op vrijdag 2 november 2018 in samenwerking met stichting TransitieCinema. Het thema van de avond was ‘A Basic Income for All!’

 

 

Namens de Vereniging voor Basisinkomen was Michael Willé (lid van het basisteam Den Haag-Zoetermeer) aanwezig. Hij nam zitting in het panel voor de Q&A.

Het doel van de avond was naar aanleiding van de film ‘A Basic Income for All!’ (https://www.youtube.com/watch?v=8zNEG5FXv8I) een discussie te beginnen over het hoe en waarom van het onvoorwaardelijk basisinkomen (OBI). De avond was in drie delen opgesplitst. In het eerste deel keken we naar de genoemde film, in deel twee kreeg het publiek gelegenheid tot het stellen van vragen aan Harro Boven (Ambassadeur Basisinkomen 2018 en initiatiefnemer van Moedig Voorwaarts – hervorming belastingstelsel voor de Jonge Democraten, zie: http://www.moedigvoorwaarts.nu/) en Michael Willé (basisteam VBi Den Haag-Zoetermeer). Gedurende het laatste gedeelte kregen de deelnemers aan de avond de gelegenheid om een verkiezingspamflet te maken over hoe je het basisinkomen kunt opnemen in een verkiezingsprogramma op lokaal niveau. Deze opdracht is vrij opvallend te noemen, omdat er geïmpliceerd werd dat de deelnemers allen voor het basisinkomen zouden zijn. In elk geval zag men het nut van een maatschappij in transitie met een basisinkomen wel in. De enige vraag zou alleen kunnen zijn hoe.

transitiecinemaDe film is bij leden van het VBi over het algemeen wel bekend. Het is de Belgische documentaire van Panorama van Alina Kneepkens en Jozef Devillé uit 2014, waarin een beeld wordt gegeven van een maatschappij met een dusdanige verandering van de arbeidsmarkt waardoor een basisinkomen als noodzakelijk wordt beschouwd. De levensbeschouwelijke idealen van meer vrijheid door het wegnemen van armoede en de daaruit voortkomende stress hebben een duidelijke BIEN/ VBi signatuur.

Tijdens de Q&A kwam meer naar voren dat het niet zozeer ging om de vraag waarom het basisinkomen ingevoerd zou moeten worden , maar hoe (betaalbaarheid). Verder ging het ook om het imago van het basisinkomen in het politieke spectrum van de tegenstellingen tussen links en rechts en over het nut van experimenteren in Nederland of andere delen van Europa of de wereld. Daarnaast kwamen er vragen over wat er gebeurt met de lonen en prijzen van producten en diensten.

Harro Boven legde het accent voornamelijk op belastingvoorstellen nodig voor een basisinkomen van 600 – 1200 euro voor ieder individu (afhankelijk van de woonsituatie) en 300 euro voor een kind. Het doel is direct een einde te maken aan de armoede in Nederland en het sociale stelsel te versimpelen. Daarnaast is het zo dat werken ten alle tijden moet lonen (in plaats van het tegenovergestelde in het huidige stelsel) en dat werknemers met hun basisinkomen individueel een sterkere onderhandelingspositie innemen op de arbeidsmarkt. Michael heeft vooral geprobeerd in de geest van de film naar voren te brengen dat werk meer is dan alleen de koppeling aan een baan, en beantwoordde de vragen die over experimenten met de bijstand gingen, dat deze ook echt bijstandsexperimenten zijn en geen basisinkomen zoals door de Vereniging bedoeld.

transitiecinemaBij de workshop probeerden de deelnemers op losse en informele basis het gesprek over een basisinkomen voort te zetten. Niet iedereen had ideeën over hoe het basisinkomen zou kunnen worden opgenomen in een verkiezingsprogramma. De accenten konden dan ook enorm verschillen. Één groepje had het over de invoering in combinatie met een Timebank (https://timebank.cc); een andere groep heeft het meer over de transitie met basisinkomen naar een ander politiek model, waarbij niet gesproken wordt over tegenstellingen, maar wat ons verbindt. En zo waren er allerlei ideeën die de deelnemers, maar ook ons basisteam kan inspireren.

Voor het basisteam Den Haag-Zoetermeer is het zeker een goed idee om met organisaties als Stichting Transitie, maar ook de Timebank.cc in contact te blijven voor een breder maatschappelijk draagvlak en voor het integreren van het onvoorwaardelijk basisinkomen met andere nieuwe transitiemodellen. De volgende filmavond van TransitieCinema is op 14 december over de energietransitie.

Datum: vrijdag 2 november 2018
Tijd: 19:30 – 20:30 (film); vanaf 20:30 Q&A en workshop.
Locatie: Het Nutshuis in Den Haag (Riviervismarkt 5, Den Haag)
Thema: ‘A Basic Income for All!’, organisatie: Stichting TransitieCinema   (https://www.facebook.com/events/519995275143441/).
Voertaal: Engels