Verslag manifestatie Basisinkomen Den Haag 18 september 2017

Drie Kamerleden geïnteresseerd in het basisinkomen

De Kamerleden René Peters (CDA), Lammert van Raan (PvdD, met jasje) en Linda Voortman (GroenLinks) luisteren aandachtig naar de presentatie van de Rekentool. Basisinkomen is best betaalbaar met een vlaktax van 50 % ( en 60 % voor de topverdieners). Peters beloofde zich in het basisinkomen te verdiepen en dan terug te komen. Zijn motivatie is dat al die toeslagen niet werken. Voortman sprak waardering uit voor de koopkrachtplaatjes die laten zien dat de onderkant er op vooruitgaat en Van Raan is voor het uitvoeren van brede en serieuze experimenten met het basisinkomen.

De rekentool komt in de loop van oktober beschikbaar voor het publiek. staat hier: https://basisinkomen.nl/bereken-zelf-basisinkomen/

 

Op de foto de FNV uitkeringsgerechtigden ( voor het basisinkomen) aan het woord. FNV gaat in 2019 haar standpunt bepalen. Ook het CNV discussieert intern.

Eerder op 18 september luisteren 60 mensen naar drie Nederlanders die een boek over het basisinkomen hebben geschreven. Prof Nic Douben vertelt in zijn boek Robot, werk en inkomen dat het heel hard gaat met de technologische revolutie. Ook hoogbetaalde dienstverlening zoals notarissen worden daardoor bedreigt. Alleen het basisinkomen biedt een uitweg.

Hans de Jongh bepleit in zijn boek Op weg naar een betaalbaar basisinkomen een hoogte van het basisinkomen van 1250 € plus een gratis zorgpas. Betaalde arbeid wordt 20 of 30 % goedkoper. De economie bloeit weer op en de mensen hebben bestaanszekerheid.

Gerhard Hormann ( geel jack) schreef Leven van de lucht. Basisinkomen geeft mensen een ongelofelijke vrijheid. Hij heeft zichzelf 5 jaar lang een basisinkomen gegeven en vertelt enthousiast over zijn positieve ervaringen in het eerste jaar.

Sjir Hoeijmakers verhaalde over de snelle vooruitgang met de experimenten. Schotland gaat lokale experimenten financieren. In Ontario Canada krijgen 3.000 mensen een basisinkomen ( niet alleen uitkeringsgerechtigden, ook laag betaalden). Alle aspecten van het basisinkomen worden onderzocht. In Finland doen 2.000 werklozen al mee aan het experiment. In Oakland (VS) krijgen 100 mensen een basisinkomen. Silicon Valley ondernemers bepleiten niet allen het basisinkomen, maar financieren ook onderzoek en geven 12 jaar lang aan 6.000 Kenianen een basisinkomen. In ons eigen land mag het geen basisinkomen heten, maar aspecten van het basisinkomen ( zoals ruimere bijverdien mogelijkheden) worden weldegelijk onderzocht. Tilburg, Wageningen, Deventer, Groningen en Nijmegen gaan dit najaar beginnen met toestemming van Den Haag. Amsterdam heeft besloten ook zonder toestemming van den Haag te gaan experimenteren. Utrecht aarzelt nog. Apeldoorn, Oss, Epe, Zwolle e.a. experimenteren binnen Participatiewet. In totaal ruim 3000 deelnemers. Verschillende universiteiten en Hogescholen zijn hierbij betrokken. Het was een geslaagde dag. Voor herhaling in 2018 vatbaar.