Verslag van provinciaal debat over proef met basisinkomen in Culemborg/Rivierenland

Een enerverende discussie in Culemborg op 14 maart 2019 leidde ertoe dat de meerderheid van de aanwezige partijen een voorstudie zien zitten en hun goedkeuring daarvoor zullen uitspreken in hun fracties in de Gelderse provinciale staten.

De acht politieke partijen: Code Oranje/Lokaal, D66, VVD, PvdD, PvdA, CDA, GL en SP

In samenwerking met de Vereniging Basisinkomen heeft de Initiatiefgroep Basisinkomen Rivierenland in aanloop naar de statenverkiezing van 20 maart a.s. op 14 maart in het oude stadhuis van Culemborg een enerverend debat georganiseerd met een achttal fracties van de Gelderse Staten.

Na het positieve welkomstwoord van Wethouder Collin Stolwijk (D66) vertelde Jolanda Verburg, een van de initiatiefnemers, de achtergronden van de in 2016 ontstane initiatiefgroep en wat het onvoorwaardelijk basisinkomen inhoudt. Ook schetste zij het doel van de middag. De initiatiefgroep wil een breed gedragen grootschalig experiment uitvoeren met basisinkomen in Regio Rivierenland. De initiatiefgroep wil politieke instemming krijgen voor een vooronderzoek, als eerste stap in het traject om een experiment op te zetten. Voor het vooronderzoek is een bedrag van € 250.000 nodig. Niet alleen de provincie wordt gevraagd een bijdrage te leveren, ook de deelnemende gemeenten en het Rijk.

De initiatiefnemers: Zittend: Jolanda Verburg, Alexander de Roo. Staand vlnr Tom van Doormaal, Hans Nugteren, Roos Rispens, Mariëlle Cornielje en Hector Lara ( Stockton experiment)

Vervolgens vertelde Hector Lara zijn ervaring met een experiment met basisinkomen in Stockton. Een arme stad in de VS nabij Silicon Valley. De pilot van Stockton wordt door welgestelde entrepreneurs ( o.a. van FaceBook) gefinancierd. De initiatiefgroep in Rivierenland ziet het basisinkomen als onderdeel van een nieuw sociale zekerheid voor de 21e eeuw. Gezamenlijke verantwoordelijkheid van de verschillende bestuurslagen (rijk, provincie, gemeente) voor een experiment ligt daarom voor de hand.

Aansluitend gingen de Gelderse politici van VVD, CDA, D66, SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Code Oranje/Lokale Partijen over het onderwerp in debat. Het debat werd in goede banen geleid door René Danen, voormalig politicus van De Groenen. Een enerverende discussie leidde ertoe dat de meerderheid van de aanwezige partijen een voorstudie zien zitten en hun goedkeuring daarvoor zullen uitspreken in hun fracties. GroenLinks, PvdD en Code Oranje/lokale partijen zijn nu al voor financiering van het experiment. D66, PvdA en SP zijn na enig aandringen bereid om de noodzakelijk voorstudie mede te financieren met provinciaal geld. VVD en CDA zijn hiertoe niet bereid.

Zittend: Jolanda Verburg, Alexander de Roo. Staand vlnr Tom van Doormaal, Hans Nugteren, Roos Rispens, Mariëlle Cornielje en Hector Lara

Het debat werd afgesloten met een bespiegeling over het belang van basisinkomen door Alexander de Roo, voorzitter en van de Vereniging Basisinkomen. Hij is medeoprichter van het wereldwijd opererende Basic Income Earth Network (BIEN) en zet zich al meer dan 30 jaar in voor de invoering van het basisinkomen.

De initiatiefgroep heeft in april een gesprek met de Minister van Sociale Zaken om steun van het Rijk te verkrijgen.

Maart 2019

Meer over de achtergrond van het gewenste experiment
PDF van de presentatie van Hector Lara
Video-verslag van het debat op 14 maart in Culemborg
Meer over het experiment in Stockton