Verslechtert basisinkomen de positie van Nederland op de internationale markt?

Basisinkomen vormt een maatschappij die veel minder krampachtig functioneert dan nu het geval is. Dat is een positief punt voor het vestigingsklimaat.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

Basisinkomen verslechtert de positie van Nederland op de internationale markt

Toelichting tegenwerping
De belastingen die nodig zijn voor een basisinkomen zullen bedrijven het land uit drijven.
Met een basisinkomen zullen prijseffecten optreden (zowel in salarissen als in producten) waardoor we minder goed kunnen concurreren met andere landen

Weerlegging tegenwerping

Dit bezwaar gaat onbewezen uit van hogere belastingen bij invoering van basisinkomen.
Hetgeen niet klopt, netto-basisinkomen kost maar een paar procent van het BNP. Zie bijvoorbeeld Genoeg gerekend, basisinkomen is financierbaar.

Voorzover het wel zou kloppen, is een voor de hand liggende oplossing  dat basisinkomen niet alleen in Nederland wordt ingevoerd, maar ook in omliggende landen, De kans dat dat gebeurt is zeer groot. Op dit moment vertonen de stelsels van sociale zekerheid in de Noord-West Europese landen meerdere  overeenkomsten, zonder dat dat door een internationaal orgaan is afgedwongen!
Overigens betekent een basisinkomen een maatschappij die veel minder krampachtig functioneert dan nu het geval is. Dat is een positief punt voor het vestigingsklimaat.

Per saldo hoeft het bedrijfsleven overigens geen hogere lasten te dragen als de nationale rekening niet of slechts beperkt wordt opgerekt.
Overigens betalen grote bedrijven veel minder belasting dan kleine, het zou niet verkeerd zijn om daar wat aan te doen


Argument Ct5
Invalshoek  Economie
Oorspronkelijke publicatie op deze website in 03. Bezwaren basisinkomen: Economie

.