Vertoning van Documentaires over Basisinkomen in de Rivierenbuurt in Amsterdam

Het Basisteam Amsterdam wil met  vier Tegenlicht documentaires een bijdrage leveren aan de discussie over de voor- en nadelen van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen en of het wel of niet invoeren een goed idee is.

Overal in de wereld wordt geëxperimenteerd met een alternatief voor het vastgelopen bestaande stelsel van sociale zekerheid. Men gelooft niet meer in centraal georganiseerde, lange termijn planning maar denkt dat verandering alleen tot stand gebracht kan worden door kleinschalige sociale experimenten van onderop. Voorvechters van de herverdeling van onze welvaart en van het loskoppelen van werk en inkomen zetten zich hiervoor in. Zij zijn op heel verschillende plaatsen en met uiteenlopende methodes aan het experimenteren met het verstrekken van gratis geld in de vorm van het basisinkomen.

Wij, het Basisteam Basisinkomen Amsterdam, willen met deze serie van vier Tegenlicht documentaires een bijdrage leveren aan de discussie over de voor- en nadelen van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen en of het wel of niet invoeren een goed idee is.

Programma 2019

  • 9 april – Gratis geld (49 min.).
  • 11 juni – Experimenteren met gratis geld (49 min.).
  • 8 oktober – Ons basisinkomen volgens Rutger Bregman (45 min.).
  • 12 november – De donut economie (45 min.).

Van 19:30 uur tot 21:00 uur.
Na afloop van de documentaires is er tijd voor discussie.

Plaats: Huis van de Wijk
President Kennedylaan 142
1079 NK Amsterdam