Verzin een list Tom Poes!

Op het Sociaal Domein slaakt Prof. Dr. Heinrich Winter een noodkreet: “Tekorten sociaal domein – Tom Poes verzin een list!” 
Tom Poes geeft antwoord.

Op het Sociaal Domein slaakt Prof. Dr. Heinrich Winter een noodkreet: “Tekorten sociaal domein – Tom Poes verzin een list!” 
Tom Poes geeft antwoord.

Geachte professor Winter,

Uw oproep aan mij streelt mijn ego. De list had ik trouwens al eerder bedacht, zodat ik die simpelweg aan u kan doorvertellen nu de zomertijd voorbij is en u weer voor de deur staat.
Op de website van de Vereniging Basisinkomen kunt u onder de kop “Wees socialer en eerlijker voor de ruggengraat van de Nederlandse samenleving” het stukje vinden dat ik (onder het pseudoniem Joop Böhm) schreef voor Wopke Hoekstra.
Weliswaar heeft de minister daarop besloten een fonds van ettelijke miljarden in het leven te roepen, maar over een kabinetsbesluit om dat fonds te besteden aan een Universeel Basisinkomen (UBI) heb ik nog niets gelezen. Dat is jammer.

 Een UBI lijkt misschien misplaatst, omdat Heer Bommel op Slot Bommelstein, voor wie geld geen rol speelt, het ook zal ontvangen. Maar dat is maar schijn. Zijn voordeel van het UBI wordt, zoals u kunt zien in mijn uitleg, volledig teniet gedaan door eenvoudig het inkomen hoger te belasten. Ook de aanpassing van de vermogensbelasting, zoals door Tom Piketty is voorgesteld, zal de rijkaard geen grijze haren bezorgen. Stel dat zijn vermogen 1 miljard euro bedraagt, dan zal hij die slordige 30 miljoen best kunnen missen.  

Het grote voordeel voor de gemeenten is, dat armoede er simpelweg mee kan worden uitgebannen, als het UBI maar hoog genoeg is voor een onbekommerd bestaan. De hogere belasting van Heer Ollie, die er het gevolg van is, zal mijn goede vriend niet opvallen. Een heer van stand ligt daar vast niet van wakker. Maar voor de gemeenten scheelt het wel degelijk. In het sociaal domein zullen de uitgaven zienderogen dalen.

Om kort te gaan: Een UBI zorgt voor een eerlijker verdeling van de welvaart. Het verschuift het benodigde geld van degenen bij wie het tegen de plinten klotst, naar degenen die in financieel zwaar weer zitten. Voor de gemeenten die worstelen met tekorten zal het betekenen, dat er plotsklaps geen kosten meer behoeven te worden gemaakt om armoede te bestrijden. Armoede wordt er immers door voorkomen!

Maar behalve dat de welvaart gelijker wordt verdeeld en armoede wordt voorkomen, zijn er nog veel meer voordelen die het UBI ons biedt. Denkt u maar eens aan de criminaliteit die sterk zal dalen als mensen van de overheid voldoende geld gaan krijgen om onbekommerd van te kunnen leven. De studenten zullen niet langer met torenhoge studieschulden worden opgezadeld. De schaarse criminelen zullen, als ze uit de gevangenis komen, direct weer over geld kunnen beschikken voor een eerlijk bestaan. Huwelijken houden langer stand. Dat voorkomt dan weer dat kinderen de dupe worden van scheidingen.

Doordat er in het sociaal domein minder werk te doen valt zal er veel menskracht beschikbaar komen voor andere taken. Personeelstekorten bij politie, in het onderwijs en in de verpleging zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Door de mindere werkdruk zal stress en burn-out niet meer voorkomen. Burgers in de samenleving zullen zich vrij voelen als hen door de overheid onvoorwaardelijk sociale zekerheid wordt geboden. Ook minder bedeelden zullen inzien dat de overheid er is voor hen. Dat politie, ambulance en brandweer aan hun kant staan. Voor het eerst zullen ze misschien beseffen dat er wetten moeten zijn waaraan men zich moet houden, maar dat de overheid bereid is er wat tegenover te stellen: een UNIVERSEEL BASISINKOMEN.

Met hartelijke groet en een vriendelijk miááuw,
Tom Poes
met dank aanThomas Moore, Thomas Paine, Thomas Piketty
Afbeelding van Andrea Stöger via Pixabay

Inmiddels is gebleken dat Grumpy Cat het maar half met Tom Poes eens is. Zie zijn reactie (PDF).
En natuurlijk een weerwoord daarop.

..           ..