Vlaamse socialisten brainstormen over basisinkomen #visie2011

De Vlaamse socialisten hebben zaterdag 19 november in de Gentse Vooruit gebrainstormd over tal van maatschappelijke thema’s. Onder de hashtag #visie2011 is op twitter een en ander te volgen.

Sleutelen aan het partijprogramma of het uitstippelen van een nieuwe ideologische visie is niet aan de orde op het tweedaags congres van de SP.A. Het gaat eerder om een debatcongres waar in dertien sessies werd gediscussieerd over een waslijst aan thema’s zoals Europa, sociale zekerheid, burgerdemocratie, ecologie en economie, de Arabische lente, vergrijzing, diversiteit, enzovoort.

Guy Standing wil wereldwijd basisinkomen
In de vooravond vond het slotdebat plaats, met Bruno Tobback en de Engelse professor arbeidsrecht Guy Standing van de universiteit van Bath. Hij schreef het boek ‘The precariat’ over een jonge generatie die aanleunt bij de onderkant van de samenleving en geen toekomst lijkt te hebben. Standing leidt ook mee een ngo die wereldwijd pleit voor de invoering van een basisinkomen voor iedereen.

De Brit verwijt links het liberalisme in de jaren ’80 en ’90 te veel vrij spel te hebben gegeven. Daar draagt het nu de gevolgen van, meent hij. Hij kreeg de zaal mee toen hij stelde dat het Amerikaanse Goldman Sachs één van de veroorzakers van de financiële crisis was en nu overal in Europa – Griekenland, Italië en de Europese Centrale Bank – ex-werknemers heeft die de lakens uitdelen. Hij verwees zo naar de nieuwe Italiaanse en Griekse leiders Mario Monti en Lucas Papademos en de nieuwe voorzitter van de ECB Mario Draghi.

Tobback staat niet achter alle linkse recepten van de Brit, zo bleek. Hij vindt zijn strijd voor een basisinkomen enkel kunnen in minder ontwikkelde landen en kantte zich tegen zijn voorstel om het recht op uitkeringen onvoorwaardelijk te maken. Wel eens waren ze het over het ondemocratische karakter van technocratische regeringen zoals die in Italië en Griekenland.

Politieke uitspraken deed de sp.a-voorzitter niet of nauwelijks. Hij stelde wel dat Europa niet kan opleggen dat we ons loonsysteem moeten aanpassen zonder ook gemeenschappelijke sociale regels voor te schrijven.

Website: http://www.visie2011.be/

Bron: http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Binnenland/article/detail/1350671/2011/11/19/Links-gaf-liberalisme-te-veel-vrij-spel-in-jaren-80-en-90.dhtml

Bron: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF20111119_080