Vlaktaks? Ja, maar alleen in combinatie met een UBI!

De invoering van twee vlaktaksen en een universeel basisinkomen is gunstig voor de koopkracht en de vereenvoudiging van het belastingstelsel.

vlaktaks

vlaktaks Joop Böhm pleit voor de invoering van twee vlaktaksen in combinatie met een universeel basisinkomen. Dat is gunstig voor de koopkracht van mensen met een laag inkomen en de vereenvoudiging van het belastingstelsel.

Een lezer van De Telegraaf uitte in die krant zijn bezorgdheid over de kabinetsformatie. “Volgens deze krant zou de (sociale) vlaktaks bij de onderhandelingen op tafel liggen om daarmee het belastingstelsel te vereenvoudigen. Alles wijst erop dat bij een vlaktaks de koopkracht van uitkeringsgerechtigden, AOW’ers en mensen met een laag inkomen erop achteruit gaat en dat ten gunste van de hogere inkomens,” was zijn repliek.

De lezer heeft gelijk. Een vlaktaks betekent een belangrijke vereenvoudiging van het belastingstelsel. Maar om de koopkracht te behouden is het noodzakelijk de vlaktaks te combineren met een Universeel Basisinkomen (UBI). Het UBI zorgt er namelijk voor dat de koopkracht zal toenemen. Het stuwend effect op de economie kan zelfs een belangrijke bijdrage leveren aan de financiering van het UBI!

“Eenvoud is kenmerk van het ware” leerden we thuis. Desondanks heeft één vlaktaks niet mijn voorkeur. Gevraagd naar mijn mening zou ik zeggen: combineer het UBI met twee vlaktaksen. Ik zou in de eerste plaats een vlaktaks (bijvoorbeeld 40%) voor de inkomstenbelasting voorstellen om een voor iedereen gelijke belastingaftrek te realiseren, met name voor rente van schulden.

Er wordt wel gesuggereerd dat renteaftrek zal leiden tot hogere leningen, maar dat is niet logisch: Ook met renteaftrek zal men meer rente moeten betalen naarmate het leenbedrag toeneemt. Het voordeel van de renteaftrek zal eerder gebruikt worden voor extra aflossing op de hoofdsom. Dat veroorzaakt namelijk lagere rente. Bijkomend voordeel is dat ermee wordt afgeknabbeld van de schuldenberg waaronder ons land lijdt. Twee vliegen dus in één klap!

Als tweede vlaktaks denk ik aan een topbelasting op inkomsten boven modaal (bijvoorbeeld 30%). Dat voorkomt dat mensen met een topinkomen ook profijt trekken van het UBI. Het UBI is immers bedoeld om de koopkracht van mensen met lagere en middeninkomens te stimuleren. Mensen met een topinkomen ontbreekt het niet aan koopkracht.

Amersfoort, 08-09-2017
Joop Böhm.