Voor en tegen basisinkomen: ruim 150 pluspunten en weerlegde tegenwerpingen

Er is een verzameling argumenten voor – en bezwaren en weerstanden tegen – basisinkomen en de invoering daarvan.
Het is vooral bedoeld als naslagwerk voor degenen die pluspunten zoeken of tegenwerpingen zouden willen weeleggen.

voordelen en nadelen basisinkomen

Op de website van Basisinkomen Nederland staat een overzichtspagina van argumenten voor – en bezwaren en weerstanden tegen – basisinkomen en de invoering daarvan.

Het is niet bedoeld als discussiestuk dat in zijn geheel ingebracht kan worden om tegenstanders of aarzelaars over de streep te trekken.
Het is vooral bedoeld als naslagwerk voor degenen die pluspunten zoeken of tegenwerpingen zouden willen weeleggen.
De pluspunten en de tegenwerpingen zijn bijvoorbeeld prima bruikbaar om snel een reactie te kunnen geven op vragen of opmerkingen op de sociale media over basisinkomen.

Op de overzichtspagina staan verwijzingen naar pagina’s met argumenten onderverdeeld naar 13  invalshoeken. Deze invalshoeken zijn deels inhoudelijk van aard, andere hebben te maken met besluitvormingsprocessen.
Hieronder een tabel waarin de aantallen per invalshoek zijn vermeld.

aantal argumenten
Invalshoek pluspunten tegenwerpingen totaal
Waarden en mensbeeld A 15 12 27
Maatschappijvisie en ideologie B 10 8 18
Economie C 10 6 16
Arbeidsmarkt D 23 5 28
 Overheid & bureaucratie E 11 5 16
Geografie F 7 5 12
Welzijn & gezondheid G 8 8
Het lost belangrijke problemen niet op H 5 5
Belangen I 9 9
Procedures & instituties J 11 11
Amendering en modificering K 3 3
Invoering L 4 4
Misvattingen M 7 7
Totaal 84 80 164

Sommige argumenten komen meerdere malen met iets ander teksten terug, bijvoorbeeld het effect van basisinkomen op het verschil tussen mannen en vrouwen.
Er is vast ook in beperkt mate spraken van inconsistentie. Hoe het basisinkomen concreet in detail wordt uitgewerkt, staat immers nog in de sterren en de onzekerheden daarover werken met name door in de weerlegging van sommige tegenwerpingen.

Het overzicht is geïnspireerd door veel kortere lijstjes die Sjir Hoeijmakers enkele jaren geleden hanteerde toen hij actief was als propagandist voor het basisinkomen, gefinancierd via zelf georganiseerd crowdfunding.

De concrete teksten zijn in de eerste versie  grotendeels geschreven door mij en Peter van Hoesel, voorzitter van het NPI. Met een handvol toevoegingen door anderen.
We begonnen met de tegenwerpingen. Die zijn voor het eerst gepubliceerd op de website van het NPI. Later ook als bericht op de website van de VBi in de categorie bezwaren.
De pluspunten zijn alleen eerder gepubliceerd op de VBi-website in de categorie argumenten voor.

Het melden van tot nu toe vergeten pluspunten en tegenwerpingen kan nog steeds via het contactformulier.

Reyer Brons, juni 2021

Er zijn Engelse vertalingen gemaakt van de bezwaren:

The Netherlands: the aversion towards an unconditional basic income, summarized in seventy objections, BIEN, Florie Barnhoorn, april 2018.

70 objections to Basic Income and its implementation – Translated from the original Dutch by Pierre Madden, Basis Income Montreal.
In Montreal is ook gewerkt aan een Franse versie: 70 objections au Revenu de base et son implantation.