Vooroordelen vieren hoogtij bij SP over het basisinkomen

SP tomaat - SpanningHier een reactie op het stuk : ”Een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen” uit Spanning jaargang 15 nummer 10! Het blad van de Socialistische Partij SP. (zie onder)

Het stuk zit goed in elkaar en ik kan daar Ad Planken helemaal gelijk in geven. Toch zet ik mijn vraagtekens bij wat Paul Ulenbelt hierover schrijft. Hij vindt het onvoorwaardelijk basisinkomen een sympathiek idee en meer niet. En dan schrijft hij vervolgens een VVD idee dat ”iedereen een bijdrage moet leveren”.

SP en het basisinkomen SP-Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt:
‘Een onvoorwaardelijk basisinkomen is een sympathiek idee, maar ook niet meer dan dat. Socialisten vinden dat iedereen zijn bijdrage moet leveren aan de maatschappij. Dat wij produceren en diensten leveren voor een ander en die ander voor ons. Alleen op die manier kunnen we een samenleving in stand houden en verbeteren. Die bijdrage lever je naar vermogen. Het onvoorwaardelijk basisinkomen gaat niet uit van die bijdrage. Als je genoegen neemt met het basisinkomen hoef je niet meer bij te dragen aan het geheel. Om die reden is het basisinkomen er nooit gekomen. Wie er beter over nadenkt moet de vraag beantwoorden hoe hoog dat basisinkomen dan moet zijn. Genoeg om niet dood te gaan is te weinig om van te leven. In Nederland kennen we een basisinkomen: de AOW. Maar voor wie wel kan werken is een basisinkomen niet nodig. Zij hebben recht op werk en een fatsoenlijk loon. En als zij niet kunnen werken door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid hebben ze recht op een uitkering die meer is dan genoeg om niet dood te gaan. Voor wie niet kan werken hebben we een basisinkomen: de (te lage) bijstand. [1] De strijd moet niet gaan over een basisinkomen ja of nee, maar om een fatsoenlijk inkomen voor wie wel wil maar niet kan bijdragen aan de samenleving. Het argument dat een basisinkomen een vereenvoudiging van de sociale zekerheid zou zijn gaat niet op. De meeste uitkeringen zijn gerelateerd aan je laatste loon. Je werk verliezen door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid en dan aangewezen zijn op een basisinkomen is een grote achteruitgang.’

 

Hij schiet een belangrijk doel voorbij:( Op dit moment wordt alleen betaald werk als een bijdrage leveren aan de maatschappij gezien en dat is ook weer een VVD dingetje) Ouders die fulltime hun kinderen op willen voeden/ mensen die terug willen gaan studeren/ mantelzorgers/ vrijwilligerswerk/ sabbatical year/ ouderschapsverlof/ in je eigen omgeving datgene betekenen wat ieder mens kan of wil etc. etc. Als je werkelijk meer geld wil verdienen dan werk je hier voor.

En nu komt het mooie van een onvoorwaardelijk basisinkomen: zelfs een negentig jarigen die wil werken kan dat gewoon doen/ zelfs iemand die mindervaliden is wordt niet meer tegengehouden door regels die opgelegd worden door uitkerende instanties/ als je van beroep wil veranderen ga je opnieuw studeren en daarvoor spaar je uit je vorige beroep/ werkelijk gedreven mensen krijg je nu voor werk/ kom je zonder werk of zit je tussen twee jobs in dan is automatisch een onvoorwaardelijk basisinkomen waar je op terugvalt/ innovatie en ondernemersschap zijn nu binnen handbereik van normale mensen wat opnieuw werk creeert en tevens stimuleert dit de economie/ alle indicerende en uitkerende instanties en alle bureaucratie bezuinig je in een klap weg en daar gaat hééél veel geld inzitten wat waarschijnlijk nu nog niet eens in de berekeningen is meegeteld/ nog het mooiste vindt ik dat de eigenwaarde van mensen terugkeert en er niet meer met een vingertje nagewezen wordt omdat je een uitkering ontvangt.

Het idee dat de rijken werknemers/werkgevers terug moeten vallen op een onvoorwaardelijk basisinkomen is op zich al een sociale zekerheid. Ze hoeven in dit geval toch niet hun laatst verdiende loon te krijgen. Ook dit schaar ik onder een VVD gedachte. Waarom zou een rijke werknemer/ werkgever niet gewoon kunnen sparen zoals ieder andere werknemer.

Als je naar de SP ideologie kijkt moet dit geen enkel probleem zijn. P.s op dit moment zijn er behoorlijk veel mensen die een uitkering in de vorm van AOW , WAO, Bijstand, WW, WIA , WAJONG etc. ontvangen waarbij de werkelijke kosten velen malen hoger ligt door de afdrachten aan belastingen die opgehoest moeten worden door uitkerende instanties. Als je dit verdeeld over alle Nederlanders en inderdaad netto bedragen uitkeert dan is het plaatje van 24 miljard euro meer uitgeven anders.

Auteur: Y.Genius

SPAN112013ADPLANKEN

 

[1] Lees ook: https://basisinkomen.nl/wp/de-sp-verward-nog-steeds-het-basisinkomen-met-bijstand/