Voortgang inning Contributie 2017

Goed nieuws. De betaling van de contributie voor 2017 begint op gang te komen.
Meer dan 100 van leden hebben inmiddels een of meer betalingen gedaan voor de contributie van 2017. Er is al een bedrag van bijna € 4000,- binnengekomen. Daarbij is wel een bijzonderheid te melden dat tot nu toe ca 25 leden meer dan het standaard bedrag van €36 hebben overgemaakt waarvoor dank namens het bestuur.
Door issues met de mailverzending namens de vereniging is er nog geen persoonlijke oproep verstuurd aan de leden om de contributie te betalen voor het lopende jaar.
Daarom langs deze weg een oproep aan de leden die nog geen contributie hebben betaald voor het lopende jaar om dit zo spoedig mogelijk alsnog te doen.

Voor leden die nu gelijk aan de slag willen gaan om hun contributie over te maken nog even de gegevens:

  • Het lidmaatschapsbedrag is € 36,- per jaar
  • Mensen met een minimum inkomen betalen € 12,- per jaar.
  • Zij die een inkomen van tweemaal modaal of meer hebben worden verzocht om jaarlijks € 60 over te maken

Wie meer kan bijdragen vragen wij dit zo veel als mogelijk te doen.
Met je bijdrage ondersteun je het idee van een basisinkomen. Het lidmaatschap van de vereniging geeft je stemrecht op de vergaderingen, het recht op deelname aan alle discussies en toegang tot de ledenforums.
Het rekeningnummer van de Vereniging Basisinkomen is:

IBAN: NL52TRIO 0391 2270 68, BIC: TRIONL2U

Alvast mijn hartelijke dank voor uw bijdrage.

PS : Er loopt weer een tijdelijke actie waarbij nieuwe leden een gratis exemplaar van het boek ‘Gratis Geld’ van Rutger Bregman ontvangen. Wellicht kent u nog iemand die lid wil worden.

Marten Kramer
Penningmeester