Waar komt toch die goede man van het beeldmerk basisinkomen vandaan?

Khusro II of Chosro II ( 590 628), een zoon van koning  Hormizd IV, was  sjah van de  Sassaniden. De dynastie van de Sassaniden vormde het koningshuis van het Perzische rijk van de 3e eeuw tot de 7e eeuw . Khusro II was van 619 – 628 ook heerser over Egypte, een circa 9 jaar durend intermezzo in de Byzantijnse tijd.

Hij is de koning die is weergegeven in het relief van Taq-e-Bustan. Hij schreef keizer  van  Byzantium een brief die een waar kunststuk vol beledigingen en laster tegen de God van de christenen was. Heraclius viel het Perzische rijk binnen in  623 en vernietigde Ganzak de hoofdstad van Ardashir met de grote vuur-tempel van het Zoroastrisme, de  Takht-E Soleyman tempel. Khusro’s generaal  Shahrbaraz zag echter in  626 kans weer in de aanval te gaan en nam  Constantinopel in de tang door een bondgenootschap met de Avaren aan te gaan.

De Avaren en hun Slavische bondgenoten echter werden ter zee verslagen en Shahrbaraz moest zich terugtrekken. Daarna kon Heraclius, die nog in het Oosten was (in  Lazica) een bondgenootschap aangaan met de  Khazaren en in de  Kaukasus en in  Armenië de Perzen verslaan. In december  627 kwam de uiteindelijke beslissing bij  Ninive. Khusro moest vluchten en werd vermoord. De oorlog zou het einde inluiden van het Zoroastrische  Perzie omdat hun rijk er bijzonder verzwakt door zou raken. Het  Arabische rijk was de spreekwoordelijke derde hond die er met het been vandoor ging. Zijn opvolger was  Kavad II.

Sassanidische munten zijn ingericht met originele Perzische patronen en geslagen in goud, zilver en koper. De gouden Sassanidische drachme werd alleen gebruikt in de buitenlandse handel, waardoor ze zeer zeldzaam zijn. Zilveren munten werden gebruikt als de belangrijkste valuta in Mesopotamië, waar nu voornamelijk Irak ligt. Dat hele gebied behoorde destijds tot het Perzische rijk. De munten werden zelfs verspreid in aangrenzende regio’s.

Het Sassanidische tijdperk wordt beschouwd als een van de belangrijkste en meest invloedrijke historische perioden in Iran, getuige de hoogste prestaties van de Perzische beschaving. Veel opmerkelijke stukken uit de Pahlavi literatuur werden toen geschreven en de  Sassanidische muziek bereikte haar hoogtepunt. Veel sporten, zoals waterpolo komen naar voren als tijdverdrijf voor royalty’s in deze periode.
Bronnen (enigszins aangepaste tekst van):