Waarom het basisinkomen verboden isWarum das bedingungslose Grundeinkommen verboten gehört

In de Duitse Bondsdag is onlangs een petitie voor het invoeren van een onvoorwaardelijk basisinkomen in behandeling genomen. In dit artikel wordt gesteld dat dit zal falen omdat het het algemeen belang dient en niet het belang van de geld- en de productiemiddelen-elite van het land.

Mit dem heutigen Tage ist eine Petition für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommen vom Petitionsausschuss des Bundestages zur Verhandlung angenommen worden. Der folgende Artikel legt dar, dass das Grundeinkommen daran scheitern wird, dass es dem Allgemeinwohl dient und den Interessen der Geld- und Produktionsmittel-Elite dieses Landes zuwiderläuft.

Al geruime tijd waart het spook van het "onvoorwaardelijjk basisinkomen" rond. Zonder enige verplichting om te werken, heeft iedere burger recht op een gegarandeerd inkomen, ongeacht de capriolen van de economische orde. Het doel van dit artikel is niet de betaalbaarheid van basisinkomen. Hiervoor zijn al diverse modellen ontwikkeld. Zie verder in deze website of in Duitsland http://www.grundeinkommen.de/

 
Zelfs de tegenstanders van het onvoorwaardelijk basisinkomen lijken niet meer te twijfelen aan de financiële haalbaarheid van een onvoorwaardelijk basisinkomen en beperken zich tot moraliserende argumenten.

Zie verder de het duitse artikel http://markt-zyniker.blogspot.com/2010/01/warum-das-bedingungslose-grundeinkommen.html

Wanneer iemand zich geroepen voelt dit artikel in zijn geheel te vertalen, kunnen we het integraal hier op basisinkomen.nl zetten.

Schon seit längerem geht das Gespenst namens "Bedingungsloses Grundeinkommen" um. Ohne jede Arbeitsverpflichtung soll es jeden Bürger der Republik zustehen und ihm ein auskömmliches Einkommen garantieren, unabhängig von den Eskapaden der Wirtschaft. Gegenstand dieses Artikels soll nicht die Finanzierbarkeit des Grundeinkommens sein. Hierzu sind eine Vielzahl von Entwürfen entwickelt worden, man möge sich vertiefend bei dem Netzwerk Grundeinkommen informieren http://www.grundeinkommen.de/.

Auch die Gegner des bedingungslosen Grundeinkommens bezweifeln offenbar nicht ernsthaft die Finanzierbarkeit und beschränken sich eher auf moralinsaure Argumentationsketten.

Mehr bei: http://markt-zyniker.blogspot.com/2010/01/warum-das-bedingungslose-grundeinkommen.html