Wat hebben WIJ de nieuwe generatie aangedaan? – Time to pay back!

Willem ziet dat zijn/onze generatie het beter heeft dan komende generaties.
Hij heeft er een hard hoofd in dat we dat opgeven.
Gaan we bijvoorbeeld echt een basisinkomen invoeren om onze kinderen en kleinkinderen te helpen?

Willem gaat de lezer met zijn Hollandse vingertje eens tot de orde roepen. WIJ in dit verhaal is de generatie 40-65 jaar en ouder. Wij, dat ben ik ook, dat zijn ook de voorstanders van het basisinkomen, wij zijn de ouders met (jong)volwassen kinderen. Om gelijk maar met de deur in huis te vallen: wat hebben WIJ er een puinhoop van gemaakt! De problemen waar de nieuwe generatie nu voor staat, hebben wij veroorzaakt.
Een lijstje:

 • De huizen crisis
 • De studie-berg-schuld
 • Het neoliberalisme
 • De ikke, ikke, maatschappij
 • De verrechtsing
 • De bullshit jobs
 • De marktwerking in het Sociale Domein
 • De milieu problemen
 • De verdienmodellen in de systeemwerelden
 • De staat van de Rechtstaat
 • De kloof tussen arm en rijk
 • De toekomstige Staatsschulden-berg
 • De mentale problemen van jongeren
 • Belastingontduiking
 • Enz.

Laat een ieder dit lijstje eens voor zichzelf doornemen, waaraan heb ik een bijdrage geleverd? Bedoeld in de negatieve zin.

Mijn generatie, zelfs ik als bijstandsgerechtigde, zit er “warmpjes” bij. Ruime zestiger, over een paar jaar met pensioen. Ik woon in een prima sociale huurwoning. Krijg iedere maand mijn uitkering. Kinderen het huis uit, achterlatend met een forse studieschuld. Van overtuigd liberaal naar sociaal. Gebruikmakend van ons dure, maar uitstekende zorgsysteem. In de loop der jaren de digitale snelweg gevonden en gebruikt. Maakt zich niet meer druk om uiterlijkheden, status, goederen, imago. Iedere dag te eten. Bestaanszekerheid, ook al is deze beperkt. Geen problematische schulden. Bezorgt, maar betrokken bij de maatschappij. Genoeg zwarte sneeuw gezien om niet in het systeem van de geestelijke gezondheid terecht te komen. Inmiddels geleerd wat systeemwereld en leefwereld is.

In de WC van mijn ouderlijk huis hing zo’n spreukentegeltje: Zonder hoop, geen toekomst. Dat zelfde tegeltje hangt nu bij mij in de WC.

De vraag die WIJ onszelf nodig moeten stellen: Geven wij de nieuwe generatie voldoende hoop voor een goede toekomst? Dit bovenstaande lijstje doorlopend heb ik daar sterk mijn twijfel over. Eerlijk is eerlijk, we hebben er wel een pijnhoop van gemaakt. Of niet?

Onze (ouderen) generatie zit er warmpjes bij. Wonend in een huis van een half miljoen en meer. Hypotheek vrij of nog een stukje hypotheek rente aftrek. Een aanvullend pensioen van minimaal € 800 per maand (natuurlijk wel klagen dat de pensioenen niet geïndexeerd zijn) . Een auto voor de deur van 30 duizend euro. Een goed gevulde spaarrekening. Op vakantie, zelfs een cruise of 3 maanden Zuid-Frankrijk. Gezellig met de kinderen en kleinkinderen naar Centre Parcs ……….. opa en oma betalen. Voldoende financiële middelen om de kinderen een jubeltonnetje te geven. Belastingtechnisch ook wel interessant.

Ho, ho Willem, die jubelton geldt zeker niet voor alle ouderen. Dat klopt, maar dan valt u niet onder de gemiddelden.

Gemiddelde netto pensioen per maand In NederlandGemiddeld krijgt een gepensioneerd persoon € 2.845 netto per maand aan pensioen. Dit bedrag is een optelsom van alle mogelijke inkomstenbronnen (o.a. AOW, je werknemerspensioen en eventuele spaarrekeningen of lijfrentes).

Misschien kleine troost. Ik val ook zwaar onder de gemiddelden.
Zie ook: Loopt u ook mee in de financiële polonaise der rijken?

In de titel van dit verhaal staat Time to pay back! Nou, dat gaat moeilijk worden. Als je bij een Nederlander ergens niet aan moeten komen, is het zijn geld. Dat geldt vooral voor onze generatie. Het meest gehoorde argument is “we hebben er hard voor moeten werken!”
Nou, ik denk dat mijn ouders en zeker mijn grootouders harder hebben moeten werken. Vaak in armoede. Mijn generatie vergeet heel even de voordelen van onze tijd: ruime hypotheekrente aftrek, premie A-koopwoning, economische groei, toegankelijk onderwijs voor iedereen, één inkomen in het gezin, vaste arbeidscontracten, “iedere arbeider moet een auto kunnen rijden”, linkse regeringen, nieuwe uitvindingen zoals de computer/internet, de inkomsten groeide terwijl de kosten levensonderhoud daalde.

Kortom. Wij hebben onze tijd mee gehad, maar het prijskaartje hebben we bij de nieuwe generatie neergelegd. Time to pay back? Ik heb daar een hard hoofd in……….kom niet aan ons geld!
Even hoe het nu in de praktijk gaat via EenVandaag van 9-6-22.
Hoofd econoom ING: “Het meeste geld energie compensatie is bij de rijken terecht gekomen.”(item vanaf 6:00-12:00 minuut) .Ik blijkt dus toch niet van gisteren te zijn. Zie mijn eerder verhaal Energie armoede bestreden met theoretische onzin!
En die studieschulden van de  student dan, die op zijn tochtige veel te dure zolderkamertje helemaal niet in aanmerking komt voor energie compensatie?  Vele “wij-en” zullen denken; dat is niet mijn probleem. Toch?

Of we gaan een basisinkomen invoeren? Mochten we alsnog geld tekort komen gaat onze generatie dat bijbetalen! Winst op vermogen meer belasten, winst op huizen belasten, aanvullend pensioen extra belasten, erfbelasting omhoog, vakanties duurder maken, misschien een minimaal aantal m2 woning per persoon invoeren, hogere bijdrage aan zorg, aanvraag WMO middelen koppelen aan inkomen. Misschien wel de verhouding woonlasten en inkomen gaan belasten.

Zou het?

Ik ben bang dat mijn generatie zwaar in verzet komt. Daarbij zijn de huidige beleidsmakers, leidinggevende, politici, managers enz. van onze generatie. Die gaan de regels heus niet aanpassen in hun nadeel.  Immers…………kom niet aan ons geld!

Wil onze generatie echt dat de problemen voor komende generaties verminderen, bijvoorbeeld via een basisinkomen?

Willem de Graaff, september 2022
foto bovenaan Kerry Wilson via Pixabay