Basisinkomen is een periodiek uitgekeerd en vrij besteedbaar bedrag voor iedere burger, dat voldoende is om volwaardig van te leven, zonder dat daar een verplichting tegenover staat en ongeacht het inkomen, vermogen of de samenstelling van het huishouden.

Zie ook andere omschrijvingen onder aan deze tekst.

De meningen zijn  verdeeld over de ideale hoogte van een basisinkomen.

Zie ook nadere uitleg van de criteria of de kenmerken voor basisinkomen:

 • Voor ieder individu: elk persoon, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, woonplaats heeft recht op basisinkomen. Het wordt per persoon uitgekeerd, en dus niet op basis van een gezin of huishouden.
 • Geen toets op inkomen en vermogen.
 • Geen plicht tot tegenprestatie.
 • Hoog genoeg: het bedrag moet hoog genoeg zijn om een waardige levensstandaard mogelijk te maken, die overeenkomt met de sociale en culturele standaard.

Basisinkomen, waarom eigenlijk?

De Vereniging Basisinkomen stelt dat het toekennen van een onvoorwaardelijk basisinkomen mensen zelf de regie weer in handen geeft.

 • Iedereen wordt door het basisinkomen erkend als volwaardig burger, zonder voorwaarden vooraf. Dit zal leiden tot meer saamhorigheid in de samenleving. Het is een verklaring van vertrouwen vanuit de gemeenschap naar elke burger. Het zelfrespect bij de gemiddelde burger zal toenemen.
 • Het kostwinner-principe verdwijnt. Niemand is nog totaal financieel afhankelijk van een partner.
 • Iedereen zal in staat zijn om te kunnen voorzien in de meest basale kosten van levensonderhoud. Dakloosheid, honger en schulden kunnen worden uitgebannen.
 • Basisinkomen is goed voor het gezinsleven. Ouders die dat willen kunnen zich primair richten op de zorg voor hun kinderen. Dit zal de kwaliteit van de opvoeding ten goede komen.
 • Je hoeft niet om het even welk werk te accepteren. Je kunt vanuit een sterkere positie onderhandelen met degene die je een betaalde baan aanbiedt. Daardoor kun je betere arbeidsomstandigheden eisen. En bijvoorbeeld een hoger salaris. Salarisverhoging (dus meer koopkracht) voor meer mensen is goed.
 • Wanneer niemand meer verplicht hoeft te werken zullen veel mensen waarschijnlijk minder uren gaan werken, waardoor er meer ruimte beschikbaar komt op de betaalde arbeidsmarkt. De beschikbaarheid van betaalde functies zal dus groeien, in tegenstelling tot de huidige situatie.
 • Je kunt meer invloed krijgen op het werk zelf, en op het functioneren van je bedrijf. Hierdoor krijg je dus meer greep op je eigen functioneren, en daarmee ook meer maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 • Je kunt makkelijker ontslag nemen.
 • Een wereldwijd ingevoerd basisinkomen zal een veel evenwichtigere wereldhandel tot gevolg hebben. Dit zal een sterke toename van de welvaart in ontwikkelingslanden tot gevolg hebben. Daardoor zal economische migratie, op zoek naar welvaart in rijkere delen van de wereld, afnemen. Ook zal de noodzaak voor mensen in ontwikkelingslanden om roofbouw te plegen op de natuur sterk afnemen.
 • De productie van goederen en diensten kan door een verdere mechanisering en automatisering efficiënter en kwantitatief beter worden uitgevoerd.
 • Vasthouden aan het streven naar volledige werkgelegenheid boven automatisering dwingt veel mensen tot het verrichten van onnodig geestdodend en mensonwaardig werk. Kostbare levenstijd wordt op deze manier zinloos verbruikt en kan tegelijkertijd niet meer zinvol worden aangewend. De menselijke waardigheid wordt op deze manier geminacht.
 • Veel administratieve rompslomp wordt overbodig. Dit bespaart veel tijd, energie, geld, papier en ergernis. Ambtenaren hoeven niet meer dag in dag uit formulieren te bekijken en duizend-en-één bureaucratische regeltjes proberen te handhaven. Ook zij kunnen na invoering van het basisinkomen hun leven eindelijk naar eigen inzicht invullen met vrijwillig gekozen activiteiten.

Andere omschrijvingen

 1. basisinkomen
  idee dat iedereen van overheidswege een bepaald inkomen zou moeten ontvangen, ongeacht andere inkomsten en zonder de verplichting om zich beschikbaar te stellen voor de arbeidsmarkt..
  Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/basisinkomen
 2. basisinkomen
  idee dat iedereen van overheidswege een bepaald inkomen zou moeten ontvangen, ongeacht andere inkomsten en zonder de verplichting om zich beschikbaar te stellen voor de arbeidsmarkt..
  Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/NL/NL/basisinkomen
 3. basisinkomen
  is inkomen dat iedereen ontvangt, ongeacht zijn levensomstandigheden.
  Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm
 4. basisinkomen
  Synoniem: arbeidsloos inkomenbasisuitkering
  Uitleg: minimuminkomen voor iedereen
  Meer algemene term: 
  Gevonden op
  http://www.thesauruszorgenwelzijn.nl/basisinkomen.
 5. basisinkomen
  Onder het basisinkomen verstaan we het inkomen dat iedereen kan ontvangen, ongeacht zijn levensomstandigheden. ( > economie)
  Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/
 6. basisinkomen
  (algemeen overheid) Minimuminkomen dat de overheid aan iedere persoon individueel toekent, ongeacht de aanwezigheid van ander inkomen of vermogen en ongeacht of de ontvanger werkt, gewerkt heeft of bereid is te werken (Schöndorff c.s.).
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10497
 7. basisinkomen
  Een `basisinkomen` is een `onvoorwaardelijk` inkomen, gegeven of gegarandeerd door de overheid aan de burgers. Het is hoog genoeg om zonder luxe van te leven. Bij een lager bedrag wordt wel gesproken van een gedeeltelijk basisinkomen. Motivering : De invoering voor een basisinkomen kan uit ve…
  Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Basisinkomen
 8. basisinkomen
  1) Inkomen zonder toeslagen
  Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ba
 9. Zie ook Basisinkomen, soorten en terminologie op deze website