Wat is het beste vangnet: bijstand of basisinkomen? Een repliek

vangnet

Mr. Evelien Meester, juriste bij Stimulansz, schrijft regelmatig columns op Sociaalweb.nl waarin ze de voordelen van de Participatiewet en de nadelen van het basisinkomen uitdraagt. Stimulansz staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 27194311. De stichting biedt een scala aan ‘producten’, zoals de training ‘Actualiteiten Sociale Wetgeving’ waar onder andere de experimenten in de Participatiewet aan bod kunnen komen. Dat mag wat kosten. Voor een dagje oefenen rekent Stimulansz 425 euro’s voor abonnees en 510 voor niet-abonnees, dat is – met 14 deelnemers – tussen de 5950 en 7140 euro voor het bedrijf. “Wiens brood men eet …”. Maar dit terzijde. Naar aanleiding van een artikel, waarin mevrouw Meester haar voorkeur uitspreekt voor de bijstand als sociaal vangnet, omdat mensen dan ‘gezien’ zouden worden, heeft Joop Böhm naar de pen gegrepen om haar van repliek te dienen.

vangnet

Een Universeel Basisinkomen (UBI) is de oplossing om armoede te voorkomen. Een UBI dient daartoe hoog genoeg te zijn voor een onbekommerd bestaan. Dat houdt in dat het periodiek uit te betalen bedrag boven de armoedegrens dient te liggen. ”De Europese armoedegrens is door de Europese Raad vastgesteld om de omvang van armoede in de lidstaten te kunnen vergelijken en is vastgesteld op 60% van het mediane besteedbare inkomen van het land,” lees ik in Wikipedia.

Als u (mevrouw Meester) – naast het door de rijksoverheid uitbetaalde UBI – per se toch nog een vangnet wilt, dat maatwerk kan leveren aan degenen die geen UBI ontvangen, okay dan. Dan blijft er bij de gemeenten wat werkgelegenheid om de enkele gevallen die buiten de boot vallen de helpende hand te reiken. De hoofdregel is echter dat mensen met een UBI geen hulp nodig hebben. Ze zijn tevreden met hun inkomsten uit het UBI of verdienen er voldoende bij.

vangnet Het door u genoemde “bijkomend voordeel”: “mensen worden gezien” vind ik wel heel bizar. Mensen willen gewoon naar eigen goeddunken leven in een samenleving waarin ze zich gelukkig voelen. De meesten van hen zullen geen behoefte hebben aan pottenkijkers van de overheid. Ze willen helemaal niet geholpen worden en dat is met een UBI ook niet nodig! Ze kunnen hun eigen boontjes doppen. Zie ook het artikel Help mensen uit de bijstandsgevangenis van Gjalt de Jong voor RTV Noord. De titel spreekt voor zichzelf.

Wie krijgt hoeveel?

Het eerlijke van een UBI is dat iedereen evenveel ontvangt. Heeft men meer nodig dan zal men moeten bijverdienen of de tering naar de nering zetten. Dat is nu toch niet anders?

Is geld zaligmakend?

Vaak ontstaan problemen door geldgebrek. Een UBI is er juist om geldgebrek te voorkomen. Komt men (door welke reden ook) niet voor een UBI in aanmerking dan kan de gemeente van inwoning – in uitzonderlijke gevallen – alsnog maatwerk leveren. Het staat overigens iedereen vrij om betaald of onbetaald werk te verrichten om sociale contacten te onderhouden. Men heeft daarin met een UBI zelfs veel meer vrijheid doordat de pressie wegvalt om over geld te kunnen beschikken voor de kosten van het bestaan!

Portier in plaats van poortwachter

De portier[1] zal weinig te doen krijgen. Een UBI wordt de burgers in de samenleving onvoorwaardelijk toegekend. Daarmee komt tevens een eind aan de ongebreidelde bureaucratie.

Toch weer dat maatwerkinkomen

Ook het minimabeleid wordt overbodig. Inderdaad Evelien: “Dat scheelt voor de aanvrager een heleboel formulieren die ingevuld moeten worden en voor de gemeente een heleboel ingevulde formulieren die afgehandeld moeten worden.”

Amersfoort, 18 juli 2017
Joop Böhm

Foto’s: Pixabay Kirkandmimi; 5688709.


1. Volgens mevrouw Meester zou ‘een portier’ de toegang tot het sociale vangnet moeten bewaken. Deze portier beoordeelt iedereen die gebruik wil maken van het vangnet. Heb je geen recht? Dan kom je ook niet binnen. Het geld kan per slot van rekening maar één keer uitgegeven worden.