Wat te doen als de logica zoek is?

belangengroepen

 

belangengroepen

 

 

Onze democratie is verworden tot een speelbal van onwil en onkunde, zegt Joop Böhm, niet de zwakkeren in de samenleving krijgen steun van de overheid, nee, bijstand gaat naar belangengroepen en het (grote) bedrijfsleven.

 

 

Onze democratie is verworden tot een speelbal van onwil en onkunde.

Neem bijvoorbeeld de pensioenen. Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB) blijft volharden in zijn laakbare opstelling, die haaks staat op het gezond verstand.

Terwijl de pensioenfondsen klagen dat de strenge regels ervoor zorgen dat er te weinig kan worden uitgekeerd, geven pensioendeskundigen aan dat simpelweg de premies verhoogd moeten worden. Minister van Sociale Zaken, Wouter Koolmees, en Klaas Knot doen echter of hun neus bloedt.

DE KROMME REDEN van hun starheid: Voorkomen moet worden dat pensioenfondsen in de toekomst geld tekort komen.
DUS: Keer minder pensioen uit om in de toekomst niet tekort te komen, in plaats van wat logisch is: als het fonds meer geld nodig heeft verhoog dan de premies.

Een ander punt dat de logica geweld aandoet is de ongebreidelde strijd die de premier, gesteund door de coalitie, voert voor het bedrijfsleven. In een democratie mogen de burgers verwachten dat de gekozen partijen de belangen van hun kiezers zullen behartigen. In plaats daarvan laten ze zich door lobbyisten overhalen om de belangengroepen van deze lobbyisten te bevoordelen.

Bedrijven, groot en klein, zullen streven naar zoveel mogelijk winst. Het is de taak van de overheid om daar naar rato belasting over te heffen. Waarom wordt dan de vennootschapsbelasting juist verlaagd nu de economie floreert? Het geld is hard nodig voor de invoering van een universeel basisinkomen (UBI). Één op de tien gezinnen in ons land verkeert namelijk in geldnood. Met een voldoende hoog UBI kan worden voorkomen dat gezinnen met problematische schulden worden opgezadeld. Het is de taak van de overheid zich in te zetten voor de zwakkere burgers in onze samenleving, niet voor bedrijven die draaien als een tierelier!

Joop Böhm
Amersfoort, 20 oktober 2018

Foto: Pixabay