Wat u zegt: niet overtuigend, heren!

niet steekhoudend

niet steekhoudend
De heren van der Ploeg en Vermeend konden het weer niet laten: opnieuw een tirade tegen dat verderfelijke basisinkomen! Joop Böhm laat zien dat geen van hun argumenten steek houdt.

Een reactie op de column van 2 december 2017 van Vermeend en Van der Ploeg in De Telegraaf.

De economische tandem Willem Vermeend & Rick van der Ploeg kat links beleid af, maar ziet niet in, dat het beleid van rechts minstens even schadelijk is voor onze democratische rechtsstaat. In hun column “Torenhoge belastingdruk gaat problemen opleveren” vermeldt het duo weer eens feiten die op drijfzand zijn gebaseerd.

De oplossing voor onze problemen ligt links noch rechts, doch in de invoering van een Universeel Basisinkomen (UBI) dat hoog genoeg is voor een onbekommerd bestaan. Dat is gewoon een feit.

“De cijfers laten zien dat er geen sprake is van een afbraak van onze zorg en sociale zekerheid. De zorguitgaven blijven stijgen en de uitgaven voor sociale zekerheid liggen al jaren rond de 12% van het bbp. In 2018 geeft de rijksoverheid in totaal 277 miljard euro uit. Van dit bedrag heeft bijna 60% betrekking op zorg en sociale zekerheid, één van de hoogste percentages in de wereld”, voeren de twee als bewijs aan.

Maar is dat wel een bewijs? Nee heren. Het bewijst het falen van het systeem! Ons land lijdt onder een zorgstelsel dat onbetaalbaar wordt voor veel landgenoten en de sociale zekerheid staat bol van onzekerheden voor grote groepen gepensioneerden, zzp’ers en flexwerkers terwijl het ziekteverzuim onder jongeren ‘floreert’ als gevolg van stress en burn-outs. Arme mensen leven hier te lande zeven jaar korter dan hun rijke landgenoten en her en der steekt onvrede met het huidige regime de kop op.

Onlangs verscheen het onderzoeksrapport Modeling the Macroeconomic Effects of a Universal Basic Income van het Roosevelt Instituut. De studie kwam tot de slotsom dat een maandelijkse uitbetaling van $ 1.000 aan iedere Amerikaanse volwassene de economie in een tijdspanne van 8 jaar met grofweg $ 2,5 biljoen zou doen toenemen! Als je het UBI ziet als een vorm van negatieve belasting, dan betekent de invoering daarvan een eerlijke belastingverlaging voor iedere Nederlander. Dat lost een belofte van de overheid in die nooit gestand werd gedaan!

Een UBI maakt een belangrijk deel van het bureaucratische, mensonterende en ineffectieve sociale stelsel overbodig en geeft mensen weer een menswaardig bestaan met de mogelijkheid om in vrijheid te kiezen voor werkzaamheden waar men zich gelukkig bij voelt!

Joop Böhm,
Amersfoort, 9 december 2017