We beginnen niet aan basisinkomen, het is veel te complex

Het bestaande systeem wordt steeds complexer.
Door eenmalig te investeren in veranderingen (invoeren basisinkomen) wordt ons veel toekomstige complexiteit bespaard.

Er is een groot aantal argumenten voor basisinkomen.
Ook zijn er veel tegenwerpingen, die meestal uitstekend weerlegd kunnen worden.
Zie dit overzicht. Reacties en aanvullingen zijn welkom via dit contactformulier

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar  aan de orde

We beginnen niet aan basisinkomen, het is veel te complex

Toelichting
We beginnen niet aan basisinkomen, het is veel te complex.
Onze coalitie vindt het ook veel te lastig.

Weerlegging

Het is inderdaad een omvangrijke en ingrijpende verandering.
Zodra die eenmaal is doorgevoerd hebben krijgen we een eenvoudig stelsel, dat niet behept is met allerlei merkwaardige subcategorieën, afwijkingen, neveneffecten e.d. en dat ook nog eens makkelijk uitvoerbaar is.
Het bestaande systeem wordt ondertussen juist steeds complexer.
Door eenmalig te investeren in deze veranderingen wordt ons veel toekomstige complexiteit bespaard.
Bedenk hierbij ook, dat een complex stelsel leiden tot onrechtvaardigheden, inconsistenties, hoge kosten, slecht doelbereik, waarmee zo’n stelsel niet voldoet aan de criteria voor goed overheidsbeleid.
Een basisinkomen kan daar juist makkelijk aan voldoen.

Een coalitie die dit voor elkaar krijgt zal uiteindelijk door de kiezers worden beloond.

Argument Lt1
Invalshoek Invoering
Oorspronkelijke publicatie op deze website in Bezwaren basisinkomen: Uitvoering