We betalen het basisinkomen uit eigen zak!

Het enig juiste antwoord op de vraag “waar moet dat geld vandaan komen?” is dus: Uit het inkomen dat we nu al hebben. We hebben allemaal al een minimuminkomen en de meesten hebben veel meer. We moeten vooral niet bezwijken voor de suggestie dat het basisinkomen iets is wat we zomaar erbij krijgen. Een klein beetje zou dat het geval kunnen zijn, maar ik speculeer liever niet op inverdieneffecten. Nee, in wezen moet je het basisinkomen zien als een ander woord voor (een deel van) het inkomen dat we toch al krijgen. Met andere woorden: We betalen het basisinkomen uit eigen zak.

https://basisinkomen.nl/wp/het-denkbeeld-van-een-basisinkomen-is-voor-het-eerst-in-1793-geopperd/