We gaan er niet over, het is aan anderen over basisinkomen te beslissen

Basisinkomen een onderwerp met zulke brede implicaties, dat het niet volstaat daar één organisatie over te laten besluiten.
Maar je moet ergens een begin maken. Waar een wil is, is een weg.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoorde tegenwerping aan de orde

We gaan er niet over, het is aan anderen over basisinkomen te beslissen

Toelichting tegenwerping
Wij gaan er in elk geval niet over, het is aan anderen over basisinkomen te beslissen.

Weerlegging tegenwerping
Dit bezwaar kan een dooddoener zijn. Bedoeld wordt: wij hebben er geen zin in om er ons mee bezig te houden, laat anderen dat maar doen en er over beslissen.
Het kan ook correcte stellingname zijn. Het ligt bijvoorbeeld niet voor de hand discussie over het basisinkomen te starten bij het Ministerie van Defensie. Hoewel de impact van basisinkomen ook op die organisatie zeker niet onderschat moet worden!
Overigens is basisinkomen een onderwerp met zulke brede implicaties, dat het ook niet volstaat daar één organisatie over te laten besluiten.

Als een instantie uitspreekt er niet over te gaan, kun je meerdere dingen doen:

  • ga naar een instantie die er wel (of in meerdere mate over gaat)
  • bespreek de impact van basisinkomen op het functioneren van die organisatie.
  • ga een discussie aan over de agendering en wie je daarvoor nodig zou hebben.

Ook voor een regering geldt dat het inderdaad een zodanig ingrijpende beleidswijziging is, dat je het niet aan één enkele minister (of departement) moet overlaten. Het is ook niet verstandig om snel al iets definitief tot in detail te willen beslissen.

Maar je moet ergens een begin kunnen maken. Dat begin zou kunnen worden gemaakt door de gezamenlijke planbureaus (WRR, CPB, SCP, wellicht ook PBL).
Als zij kunnen laten zien wat er allemaal komt kijken bij een basisinkomen wordt vervolgens wel duidelijk welke instanties er allemaal bij betrokken dienen te worden. Het zou mooi zijn als de planbureaus daartoe een plan bijvoegen waarin duidelijk wordt wat van die instanties wordt verwacht en wanneer.

Denkbaar is ook dat besloten wordt tot geleidelijke invoering van basisinkomen. In dat geval zullen de planbureaus ook nodig zijn om de effencten per stap goed te analyseren.


Argument Jt1
Invalshoek Procedures en instituties

Oorspronkelijke publicatie op deze website in 09. Bezwaren basisinkomen: Procedures en instituties