We kunnen de lange termijn effecten van invoering van basisinkomen niet overzien

Mochten zich ongewenste lange termijneffecten gaan voordoen, zullen daar nadere maatregelen voor moeten worden bedacht. Dat geldt ook voor het huidige systeem, moet dien verstande dat de nadelige effecten van het huidige systeem nauwelijks meer aan te pakken zijn zolang dat systeem niet grondig wordt veranderd.

Er is een groot aantal argumenten voor basisinkomen.
Ook zijn er veel tegenwerpingen, die meestal uitstekend weerlegd kunnen worden.
Zie dit overzicht. Reacties en aanvullingen zijn welkom via dit contactformulier

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

We kunnen de lange termijn effecten van invoering van basisinkomen niet overzien

Toelichting
De meeste nadelen van een basisinkomen doen zich pas na langere termijn echt gelden.
Omdat het tegen die tijd als verworven recht zal worden gezien, zal het verlagen van het basisinkomen tot grote problemen leiden, en zijn veel mensen niet op zo’n verlaging zijn voorbereid (door bijv. mindere opleiding).

Weerlegging

Dit type bezwaar is dodelijk voor elke verandering. Uiteraard zijn er veel onvoorziene effecten, wie had bijvoorbeeld bedacht dat gaswinning in Groningen stevige aardbevingen zou veroorzaken? Of dat dodelijke verkeersongelukken weer toenemen door de uitvinding van de smartphone?
De samenleving zal met een basisinkomen op langere termijn op allerlei manieren gaan veranderen.
Het gaat de voorstanders juist om zulke effecten, die in hun ogen positief uitpakken voor de samenleving. Tot op zekere hoogte kun je de lange termijn effecten trouwens wel voorzien (bv. via simulatiestudies).
Mochten zich ongewenste lange termijneffecten gaan voordoen, zullen daar nadere maatregelen voor moeten worden bedacht. Dat geldt ook voor het huidige systeem, moet dien verstande dat de nadelige effecten van het huidige systeem nauwelijks meer aan te pakken zijn zolang dat systeem niet grondig wordt veranderd.

Het is niet uit te sluiten dat het basisinkomen moet worden verlaagd wanneer de omstandigheden daartoe dwingen, maar dat geldt ook voor de huidige uitkeringen. Daar staat tegenover dat ook niet hoeft te worden uitgesloten dat het basisinkomen na verloop van tijd kan worden verhoogd.

 


Argument Lt4
Invalshoek Invoering
Oorspronkelijke publicatie op deze website in Bezwaren basisinkomen: Uitvoering