We zouden kunnen denken aan een Europees Basisinkomen voor alle EU-burgers.

In 2002 / 2003 schreef Andreas Firewolf  een boek ‘Nieuwe Politiek’ met daarin het hoofdstuk: Vergrijzing is geen probleem (1). In dit artikel op nu.nl(2) beschreef hij de opkomst van robotisering. Robots nemen geleidelijk aan steeds meer taken van mensen over. Hoe eenvoudiger iemands werk, hoe eerder het overgenomen wordt. In de afgelopen 10 jaar zijn er bijvoorbeeld robots ontwikkeld om witlof te snijden. Voor mensen is dat heel simpel, het ontwikkelen van een robot was moeilijk. Eenmaal ontwikkeld kan zo’n robot steeds meer taken overnemen. Het gevolg is:

  •  toenemende blijvende werkloosheid voor mensen met weinig scholing.

In de komende 10 jaar komt de verdringing van mensen met middelbare scholing op gang. De robot-technologie ontwikkelt zich steeds sneller, robots worden steeds flexibeler en goedkoper. Hamburgers of frites bakken kan een robot beter dan mensen. Het is meestal goedkoper om het door mensen te laten doen. In de komende jaren is een prijsdoorbraak te verwachten, waardoor robots goedkoper worden dan mensen. Dan gaat het ineens heel hard.

Om sociale chaos te voorkomen, dienen we een nieuwe economie te ontwikkelen, gebaseerd op totaal andere uitgangspunten. De kapitalistische en communistische economische theorieën zijn hopeloos verouderd. Het zijn variaties op de onverzadigde markt economie. Wat we nu hebben is een verzadigde markt economie. Zie: Verzadigde markt economie

We zouden bijvoorbeeld kunnen denken aan een

Europees Basisinkomen voor alle EU-burgers.
Misschien maar een paar honderd euro per persoon. Zo’n basisinkomen leidt tot een forse verlaging van de loonkosten aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Stel dat iedereen een basisinkomen krijgt ter waarde van 30% van het minimumloon, dan kan het minimumloon met 30% omlaag, terwijl niemand daar op achteruit gaat. Dan kan de mens de concurrentie met de robot beter aan. En de EU kan de concurrentie met lage lonen landen beter aan.

Einde aan de groei
De onverzadigde markt economie gaat uit van eindeloze groei. Iedereen moet aan het werk. Dus maken we dingen die na anderhalf jaar kapot gaan, zodat we aan het werk kunnen blijven om diezelfde dingen opnieuw te maken. In de verzadigde markt economie gaan we uit van verzadiging. We produceren alleen wat we nodig hebben. Als we alles hebben wat we nodig hebben, hoeven we ook niet te werken.

  • In de onverzadigde markt economie is werkloosheid slecht. Werkloosheid moet bestreden worden.
  • In de verzadigde markt economie is werkloosheid goed. We hebben wat we nodig hebben, dus hebben we veel vrije tijd.

Het is niet eenvoudig voor de onverzadigde markt economen om te leren denken in het raamwerk van de verzadigde markt economie. Het is gewoon een totale omwenteling, een revolutie in de economische theorie.

Verbetering concurrentie positie
Stel dat we in Nederland en Belgie het basisinkomen op 450 euro stellen. En dat we voor een maand werken 150 uur rekenen. Dan kan het minimumloon met 3 euro omlaag, terwijl mensen die 150 uur werken hetzelfde overhouden. Ze kunnen dan wel beter concurreren met mensen uit China en India.

Afschaffing bijstand
In Nederland hebben we zoiets als de bijstand. Iedereen die niet werkt krijgt bijstand. Kort geleden werd een buslading Nederlanders bij tuinders afgeleverd in de hoop dat ze daar zouden gaan werken. Had niet veel resultaat.

Gemeenten hebben geprobeerd mensen te laten werken voor hun bijstand. Mag niet van het EU-recht. Het zou neerkomen op dwangarbeid c.q. slavernij.

Met invoering van het basisinkomen zou men de bijstand kunnen afschaffen. Gemeenten kunnen dan arbeidsgarantie van 100 uur per maand tegen het minimumloon geven. Dan krijgen de bijstandgerechtigden hetzelfde bedrag en kunnen ze wel een tegenprestatie leveren.

  • Bijstand zou dan beperkt kunnen worden tot mensen die helemaal niet kunnen werken. Misschien een ms-patient in een rolstoel. Misschien een alleenstaande moeder met een kind jonger dan drie jaar.

Eigen bedrijf
Met een basisinkomen wordt het gemakkelijker een bedrijf te beginnen. Kan men geen werk vinden, begint men bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf. Verhuurt men zichzelf als huishoudster/ schoonmaakster aan twee-verdieners. Omdat men al een basisinkomen heeft, kan men 3 euro per uur minder vragen. Zo ontstaat er aan de onderkant van de markt een heel nieuwe arbeidsmarkt. Werk dat zonder basisinkomen onbetaalbaar is, wordt dan ineens haalbaar.

Europees minimumloon
Ik weet niet zeker of het volgende economisch juist is.

Er zijn nu grote verschillen in het minimumloon in de EU. Het bestaan van lage lonenlanden en hoge lonenlanden binnen één EU leidt tot arbeidsmigratie. Teveel arbeidsmigratie lijkt mij niet wenselijk.

Stel:

  • Er komt één minimum uurloon door de gehele EU.
  • Ieder land geeft een basisinkomen aan haar inwoners.
  • Basisinkomen plus 150 uur werk voor het minimum uurloon zou voldoende moeten zijn om in dat land ruim boven de armoedegrens te komen.

Het zou dan kunnen, dat Nederland, Belgie en Duitsland een hoger basisinkomen geven dan bijvoorbeeld Spanje of Polen. Ieder land dient te kijken naar wat iemand nodig heeft om in dat land behoorlijk te kunnen leven.

Welk basisinkomen je krijgt hangt af van het land waar je woont, niet van je nationaliteit.

Ergens wonen betekent: Maandelijks huur betalen of een eigen huis bezitten. Iemand die in Nederland of Belgie bij iemand logeert en in dat land werkt, woont daar niet.

Voorkoming misbruik en uitbuiting
Eén Europees minimum uurloon kan misbruik en uitbuiting van mensen uit economisch zwakkere landen beperken.

In Nederland worden veel oost-europeanen uitgebuit, krijgen minder dan het mimimum uurloon dat in Nederland geldt. Vaak worden deze mannen dan ook nog met grote aantallen in een klein kot ondergebracht en moeten dan ook nog een hoge huur betalen. Dat geeft dan vaak overlast.

  • Het polen-meldpunt van de PVV ging eigenlijk over dit soort situaties. Men had het beter uitbuiting meldpunt kunnen noemen. De Polen zijn meer slachtoffer en Nederlanders dader. Hoeveel PVV-stemmers zijn uitbuiter van oost-europeanen?

Geen of weinig kosten
Reacties op het voorstel van een basisinkomen gaan vaak over de vermeende kosten. ‘Wie gaat dat betalen?’ is een veel gehoorde reactie.

Er zijn geen of weinig kosten!!! Mensen die geen werk hebben krijgen nu ook allerlei steun van de staat. Geen steun geven zou resulteren in misdaad: men zou gaan stelen om te kunnen eten.

Wat verandert is de aard van de steun. Het basisinkomen legt een basis onder het inkomen. Zodat men minder per uur hoeft te verdienen en het werken goedkoper wordt.

Auteur: Andreas Firewolf  – 30-04-2012

Bron: http://www.groenepolitiek.info/

 (1) Het hoofdstuk Vergrijzing is geen probleem
(2) Op nu.nl verscheen het artikel Banencrisis wordt problematischer