Week van het Basisinkomen 16-22 september 2013

week-van-het-basisinkomenIn navolging van onze oosterburen is het plan de 6e Internationale week van het Basisinkomen vorm te geven in Nederland.

http://week-van-het-basisinkomen.nl

De 6de Internationale Week van de basisinkomen vindt dit jaar plaats van 16 tot en met 22 september 2013. Het gaat allemaal over het Europees Burgerinitiatief  voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen – voor een socialer Europa. (EBi-OBi)

Deze week van actie is om een bijdrage te leveren aan de discussie over het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen bij het ​​grote publiek. Nieuwe wegen eisen nieuwe manieren van betrokkenheid. Laten we samen denken en bespreken welke bijdrage een onvoorwaardelijk basisinkomen kan hebben bij een vrijheidslievende en democratische samenleving.

Mensen in Europa lopen het risico van dalende levensstandaard, velen zijn hierdoor al getroffen. Angst voor de toekomst regeert, de politiek is verdeeld, nationalistische opvattingen duiken op, niet alleen sinds de crisis, maar sinds de vroege jaren 2000,  toen het systeem van minimale veiligheid verslechterde in de Europese Unie. Kosten besparen en het aantal uitkeringsgerechtigden zo laag mogelijk houden. Dat kan het laagste sociale netwerk niet dragen. Een Onvoorwaardelijk Basisinkomen is het broodnodige tegenwicht voor deze ontwikkelingen!

Voorstanders van Onvoorwaardelijk Basisinkomen in twintig lidstaten van de Europese Unie hebben de handen ineengeslagen. Zij maken gebruik van het instrument van het Europees Burgerinitiatief om te zorgen voor een socialer Europa! Tot 14 januari 2014 worden in alle lidstaten handtekeningen verzameld om een basisinkomen als een manier om emancipatorische verzorgingsstaat- omstandigheden in de EU te krijgen. Er zijn een miljoen handtekeningen nodig.  Informatie www.basicincome2013.eu .

De sociale wetgeving is een zaak van de afzonderlijke lidstaten, daarom moest de tekst van het initiatief worden beperkt tot de vraag naar studies en onderzoek naar individuele modellen voor een basisinkomen. Met dit initiatief slaagt met erin:

  • het  onvoorwaardelijke basisinkomen voor de eerste keer in de EU-wijd aan te pakken
  • om het concept onder de bevolking te verspreiden
  • Basisinkomen-organisaties en hun Europese netwerken te versterken.

Op de lange termijn is  de doelstelling om ervoor te zorgen dat alle mensen in de EU, met tevredenheid van hun materiële behoeften op een waardig leven in overeenstemming met de bepalingen van de EU-Verdragen als onvoorwaardelijk individueel recht te houden.

Het is de aard van het positieve alternatief – “Europa onvoorwaardelijk sociaal” – dat dit initiatief zo ​​belangrijk maakt!