Weerstanden bij religies tegen basisinkomen

Basisinkomen is een uitstekende methode om de solidariteit die veel religies prediken, in praktijk gestalte geven.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

Weerstanden bij religies tegen basisinkomen

Religies

In veel religies wordt luiheid als een zonde gezien. Het basisinkomen zou mensen kunnen verleiden om niet gaan werken en uitsluitend te gaan leven van een basisinkomen. Dat staat haaks op het beginsel dat mensen ijverig dienen te zijn.
Het basisinkomen kan een emanciperende werking hebben in die zin dat huishoudelijk werk beter kan worden verdeeld tussen mannen en vrouwen. Ook dat staat op gespannen voet met de uitleg in sommige religies.

De betreffende religies zouden daarbij in overweging kunnen nemen dat een basisinkomen ook heel veel mensen die nu niet werken juist kan activeren.
Lees hier ook  over in Van een basisinkomen word je niet lui. Integendeel.

Religies die moeite hebben met emancipatie van vrouwen zouden in deze moderne tijd toch beter enig begrip kunnen tonen voor de wens van veel vrouwen om gelijkwaardig te worden behandeld.

Verder is basisinkomen een uitstekende methode om de solidariteit die veel religies prediken, in praktijk gestalte geven.


Argument Jt11
Invalshoek  Procedures & instituties
Oorspronkelijke publicatie op deze website in Hardnekkige weerstanden tegen het basisinkomen

.