Weerstanden bij wetenschappers tegen basisinkomen

Meer onderzoek naar de hypothesen van voorstanders van basisinkomen zou tot een kentering kunnen leiden in het te gemakkelijk blijven hangen in oude benaderingen, vooral door economen.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

Weerstanden bij wetenschappers tegen basisinkomen

Hoewel wetenschappers intrinsiek nieuwsgierig zijn en in principe open staan voor nieuwe denkbeelden, laten ze de theorieën waarin ze zijn opgeleid niet zomaar vallen.
Dat is ook logisch want met die theorieën zijn ze een heel eind gekomen en zolang er geen harde bewijzen zijn voor alternatieve theorieën zullen ze die niet overnemen.
In geval van het basisinkomen is dat goed te zien. De meeste economische theorieën gaan uit van de gedachte dat mensen in hoge mate geleid worden door financiële prikkels en over het algemeen klopt dat ook wel.
Aan de andere kant zijn er bijvoorbeeld gedragseconomen en sociaal-psychologen die laten zien dat het ingewikkelder ligt en dat mensen ook door andere zaken worden gemotiveerd.
Het probleem is dat de invloed van een basisinkomen op het individuele gedrag van mensen en op de dynamiek in de samenleving nooit behoorlijk kon worden onderzocht. Al het bestaande onderzoek m.b.t. arbeid en inkomen is uitgevoerd binnen het bestaande systeem, dat stevig gegrondvest is op klassiek economisch gedachtengoed.
Dat maakt het voor wetenschappers die om (in hun ogen) goede redenen tegen een basisinkomen zijn makkelijk om te betogen dat zo’n maatregel niet deugt. Jammer genoeg staan ze niet open voor de hypothesen van wetenschappers die voorstander zijn van een basisinkomen, want die hypothesen liggen in hun ogen te ver af van de kennis die zij hebben opgedaan.
Toch ligt hier een kans, want elke wetenschapper is uiteindelijk geen dogmaticus, anders is het geen wetenschapper.
Meer onderzoek naar de hypothesen van voorstanders zou tot een kentering kunnen leiden.


Argument It5
Invalshoek  Belangen
Oorspronkelijke publicatie op deze website in Hardnekkige weerstanden tegen het basisinkomen

.