Weerstanden tegen basisinkomen bij mensen met een hoog inkomen

Een zekere nivellering heeft positieve kanten. De kwalitatieve verbeteringen die een basisinkomen zal hebben voor de samenleving als geheel, maken het leven voor mensen met hoge inkomens uiteindelijk ook plezieriger.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

Weerstanden tegen basisinkomen bij mensen met een hoog inkomen 

Mensen met hoge inkomens zijn beducht voor de nivellerende effecten van een basisinkomen.
Men vreest niet alleen voor hogere belastingen, maar ook voor andere wijzigingen die voor hen nadelig kunnen uitpakken zoals: meer belasting op inkomen uit vermogen, versoepeling arbeidsrecht (waardoor ze makkelijker hun goedbetaalde baan kunnen verliezen), hogere uitgaven voor klussen in en om het huis (omdat zwart werk wellicht in mindere mate zal worden aangeboden), hogere kosten levensonderhoud.

Dat neemt niet weg dat een zekere nivellering ook positieve kanten heeft. De kwalitatieve verbeteringen die een basisinkomen zal hebben voor de samenleving als geheel, maken het leven voor mensen met hoge inkomens uiteindelijk ook plezieriger.


Argument It6
Invalshoek  Belangen
Oorspronkelijke publicatie op deze website in Hardnekkige weerstanden tegen het basisinkomen

.