Welk politiek standpunt neemt de Vereniging Basisinkomen in?

Er komen wel eens vragen, via social media of email, over hoe de Vereniging Basisinkomen (VBi) denkt over de standpunten van de diverse politieke partijen. Sommigen denken dat de VBi een kant en klaar plaatje heeft voor de invoering van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi). Anderen willen van de VBi een compleet financiële verantwoording voor een economie met een OBi.

Het lijkt alsof de veel leden van de Vereniging Basisinkomen hun eigen interesses naleven en niet de interesses van een onvoorwaardelijk basisinkomen,  volgens mij ben ik daar niet de enigste die er zo denkt, is er iets aan te doen?

Het antwoord is dat de vereniging als rechtspersoon alleen voorlichting kan geven  over het OBi op vele vlakken van de samenleving, meningen kan ventileren via persoonlijke blogs, standpunten kan aangeven van derden. Dat komt omdat de VBi geen politiek standpunt inneemt. De VBi is geen echte beweging met een standpunt over alles, daar zijn de verschillen te groot voor tussen de leden.

Leden van de vereniging zijn er in verschillende politieke pluimages. Bijna alle politieke gezindten zijn aanwezig in ons ledenbestand. Daarom kan en wil de VBi geen politiek standpunt innemen. Wanneer het binnen de vereniging over politiek gaat, dan ontstaan discussies die voorbijgaan aan de kern: een Onvoorwaardelijk Basisinkomen voor iedereen.

Het basisinkomen komt er toch nooit in Nederland, dat is een grote illusie. Hier mislukt alles, is Nederland is NIETS mogelijk.

De Vereniging Basisinkomen kan en wil geen politieke standpunten innemen, uitgezonderd het invoeren van een OBi, onafhankelijk van de politieke kleur. Als het om politiek gaat dan is het zaak dat een ieder het OBi bij zijn/haar eigen politieke netwerk onder de aandacht brengt en daar persoonlijk en met medestanders aan de weg timmert voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen.

Wat dat betreft lijkt mij dat het Europese Burgerinitiatief Basisinkomen meer zoden aan de dijk kan gaan zetten.Voor  de stand van zaken hierover kan de website http://basisinkomen.eu bezocht worden.

Uw Webmaster, Robin Ketelaars AKA @Orthelius,

die zo goed mogelijk probeert alles over een Onvoorwaardelijk Basisinkomen op basisinkomen.nl basisinkomen.nu en basisinkomen.eu en via @basisinkomen te verwoorden, zonder afbreuk te doen aan het hierboven genoemde.
die geen deel uit maakt van het bestuur van de vereniging, mede om het feit dat bij een foutje hij er zelf op afgerekend kan worden en niet de vereniging. 

Persoonlijke sites: http:/orthelius.info http://vrijheidmaaktarbeid.nl