Werken aan een ‘Toekomst zonder armoede’. Verschuivingen aan het einde van mei.

De VBi volgt de ontwikkelingen in Nederland en ook binnen politieke partijen die actief toewerken naar  het agenderen van basisinkomen in de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamer. In de afgelopen week zijn er wat ontwikkelingen geweest op dit terrein.

In februari dit jaar organiseerde de Vereniging Basisinkomen de conferentie ‘Toekomst zonder armoede’ en bood zij podium aan de leden van politieke partijen die actief toewerken naar  het agenderen van basisinkomen in de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamer. In de afgelopen week zijn er wat ontwikkelingen geweest op dit terrein.

Begin mei verschenen eerste resultaten van de experimenten met regelarme bijstand. Inmiddels is de ‘brede’ CPB-analyse verschenen (Evaluatie experimenten Participatiewet: Effecten op de uitstroom naar werk). Kort samengevat zijn de  conclusies dat sollicitatieplicht niet helpt om meer mensen aan het werk te krijgen (wie meer vrijheid krijgt, vindt net zo snel een nieuwe baan) en dat de experimenten eigenlijk  te versnipperd waren om tot  veel meer duidelijke zinnige conclusies te komen.
Er is ook een publicatie van de onderzoekers op MeJudice: De Bijstand kan Beter.
VVD staatssecretaris Tamara van Ark heeft officieel gereageerd op de resultaten van de experimenten met de regelvrije bijstand.  Ze concludeerde in de NRCDe resultaten geven mij geen aanleiding om de Participatiewet aan te passen.

Zie overigens het commentaar van Zihni Özdil hierop: De bijstand is uitgegroeid tot een uitzichtloze hel.
Tamara van Ark wordt vanaf 9 juli minister voor Medische Zorg. Het is nog niet duidelijk wie haar gaat opvolgen. Misschien door iemand die wel naar effectief en menselijker beleid wil kijken.

Verder gaf de gemeente Amsterdam (vast niet toevallig ongeveer tegelijkertijd) een persbericht uit (Ruim twee keer zoveel uitstroom naar werk door bijverdienpremie in bijstand) dat het Parool gehaald heeft.

De PvdA werd in het debat over de toeslagenaffaire deze week hard aangevallen, omdat Follow the Money op zondag 24 mei publiceerde dat Minister Wiebes en Minister Asscher in 2014 al wisten van de problemen.  PvdA Woordvoerder voor dit onderwerp in deze periode, Nijboer, maakte in ieder geval duidelijk dat de PvdA nu heel kritisch is op alles wat er mis gaat en dat zij aanspreekbaar zijn voor verbeteringen van het systeem.

Bij de presentatie van de onderzoekscijfers van I&O over draagvlak voor basisinkomen onder kiezers kwam de Partij voor de Dieren als derde grootste uit de bus met 57%. Woordvoerder in de tweede Kamer Lammert van Raan liet weten dat leden van de jongerenorganisatie Pink! met het onderwerp bezig zijn (zie onderaan deze pagina over economie) en zelf heeft hij ook beloofd actie te gaan ondernemen voor het basisinkomen.

De trekker van het basisinkomen initiatief binnen D66 stond afgelopen week met een artikel in de NRC: Hadden we maar een basisinkomen.  Inmiddels is bekend dat de berekeningen die D66 aan het CPB heeft gevraagd vertraagd zijn, maar nog wel voor de zomer kunnen komen.

Bij GroenLinks staan er vanaf 5 juni stemmingen voor het verdaagde congres op de agenda. Moties 28 en 29 zijn vanuit de denktank basisinkomen ingediend. Die zijn positief geadviseerd door het bestuur. Dus zonder tegenbericht van de leden kan de partij daarmee verder.  Dat is mooi, want naast de moties van de nieuwe groep Delta was de motie over de vraag om berekeningen van het CPB/SCP de meest ondersteunde van alle ingediende moties.
Misschien naar aanleiding hiervan of anderszins bereikte afgelopen maandag alle leden van groenLinks een mail van Jesse Klaver met de vraag ‘Is het tijd voor een basisinkomen?’  met daarbij de uitnodiging om alle ideeen hierbij in te sturen. Wij krijgen de indruk dat hier – net als bij de vorige oproep om ideeen voor een solidaire samenleving – veel voorstanders van het basisinkomen zich gemeld hebben. En het kan nog steeds jesseklaver@groenlinks.nl  met als onderwerp ‘mijn idee over een basisinkomen’.

Mei 2020