Werkplan 2018 Vereniging Basisinkomen

Hier het werkplan voor Vereniging Basisinkomen voor 2018.

Basisteams

Doorgaan op ingeslagen weg. Bescheiden financiële middelen beschikbaar voor basisteams.  Stimuleren dat er nieuwe teams ontstaan. Aanspreekpunt basisteams doordat elk bestuurslid voor een of meerdere basisteams verantwoordelijk te maken. In oktober een landelijke dag voor de basisteams (dan ook terugblik op internationale basisinkomen week september 2018)

Presentaties

Verzorgen van presentaties voor scholen, verenigingen, vakbeweging etc etc Werven en ondersteunen van lokaal sprekers (uit de basisteams)

Jongeren  

Meer vormen ontwikkelen die jongeren aanspreken zoals apps. Scholieren en studenten die werkstukken maken over basisinkomen intensiever begeleiden en proberen aan de vereniging te binden.

Website/App Ik bereken het basisinkomen zelf

Updaten van de gegevens. Versie 2.0 uitbrengen. Zorgen dat er ook een app voor Android komt. Basisteams meer positioneren op de website, als belangrijk organisatorisch element van van de VBi.

Manifestatie

De dag voor Prinsjesdag  een nationale manifestatie in Den Haag. Aanbieding van de begroting 2019 met een basisinkomen voor iedereen.

Politiek

Doorgaan met mobiliseren van voorstanders van het basisinkomen per politieke partij. Contacten onderhouden met werkgroepen sociaal van D66 en CDA en met de denktank basisinkomen binnen GroenLinks. Volgen en zo mogelijk samenwerken met belangrijke initiatieven in het land (op lokaal niveau)

Samenwerking

Zoeken van contacten met en intensiveren van samenwerking met clubs als MIES, Basisinkomen 2018 en bekende Nederlanders voor het basisinkomen zoals Rutger Bregman, Antoinette Hertsenberger (Radar)

UBIE en BIEN

Contacten onderhouden zowel binnen Europa (focus op EU in Brussel) bilateraal tussen landen, als met de UBIE-organisatie. Ook mondiaal is een afstemming met voor iedereen wenselijke doelen strategisch handig. Deelname aan UBIE  Gotenburg in maart en BIEN conferentie in Finland in augustus

Organisatie

Vergaderlocatie en vergaderingen; Porti +verzendkosten ; Bankkosten; Bureaukosten; Reiskosten bestuursvergaderingen  en Reiskosten overige (werkgroepen, BIEN congres in Finland in augustus, e.d.) Nog maar één ALV per jaar. In mei 2018. Andere verenigingen doen dat ook. Wel in oktober een bijeenkomst voor de basisteams.

Fondsenwerving

Dit punt serieus ter hand nemen.

Financiën/ Begroting

INKOMSTEN

Lidmaatschappen:              € 12.000
Donaties/giften:                  €    1.500
Fondsen:                                   pm
Subsidie:                                    pm        
TOTAAL:                               € 13.500

UITGAVEN

Basisteams à € 150,-:      €   1.500
Promotiematerialen:      €    5.000
Debatten (ook interne): €       500
Presentaties:                    €       250
Website:                            €      500
Organisatiekosten:           €  5.750
TOTAAL:                              € 13.500