Werkplan Vereniging Basisinkomen 2017

Werkplan VBi 2017

 •  Basisteams
 •  Presentaties
 •  Jongeren
 •  Politieke partijen
 •  Samenwerking
 • Directe democratie
 •  Organisatie VBi

 

BASISTEAMS

 • Ondersteunen opbouw
 • Nieuwe opzetten
 • Handleiding BT’s
 • Rol beleidsvorming
 • Beschikbaar stellen pr-middelen

 

PRESENTATIES

 • Presentatoren
 • Kwaliteit presentaties
 • Workshop ‘Geweldloze communicatie’
 • Draaiboek
 • Pro-actief inzetten

 

JONGEREN

 • Opzetten jongeren’afdeling’
 • Actievormen ontwikkelen

 

POLITIEKE PARTIJEN

 • Mobiliseren voorstanders OBi

 

SAMENWERKING

 • Nationaal:
 • Gelijkgezinde groeperingen
 • Belangen verenigingen-vakbeweging
 • Internationaal:
 • UBIE
 • BIEN

 

DIRECTE DEMOCRATIE

 • Samenwerking
 • Actievormen

 

ORGANISATIE

 • Vergaderlocatie en vergaderingen
 • Porti+verzendkosten
 • Bankkosten
 • Bureaukosten
 • Reiskosten bestuursvergaderingen
 • Reiskosten overige (werkgroepen, internationaal, e.d.)

 

BEGROTING

UITGAVEN

 •          Basisteams à € 150,-:          €   1.500,-
 •          Promotiematerialen:          €   3.000,-
 •          Debatten (ook interne):     €      750,-
 •          Presentaties:                        €      750,-
 •          Website:                                €      500,-
 •          Organisatiekosten:              €  7.000,-

TOTAAL:                                              € 13.500,-

INKOMSTEN

 • Lidmaatschappen:                  € 12.000,-
 • Donaties/giften:                       €   1.500,-
 • Fondsen:                                     pm
 • Subsidie:                                     pm       

TOTAAL:                                          € 13.500,-