Wijffels nog steeds sympathiek ten opzichte van basisinkomen

Herman Wijffels blijft boeien. Ooit is hij toegetreden tot het comité van aanbeveling voor het BIEN-congres 1998 en toonde zich toen vlot bereid om in een interview zijn visie op het basisinkomen en een duurzame samenleving uiteen te zetten. Onlangs verzorgde hij de aftrap van Lowlands University 2012. Het leek ons een goed idee om de heer Wijffels weer eens te vragen hoe hij tegenwoordig staat tegenover het basisinkomen.
Onze voorzitter Adriaan Planken heeft daarom de stoute schoenen aangetrokken en heeft de heer Wijffels bezocht – d.w.z. hij is naar zijn huis gereden, heeft aangebeld en in de deuropening met hem gesproken.

De opzet was hem onze Nieuwsbrief 55 aan te bieden met een DVD “Basisinkomen – een cultuurimpuls“, zijn aandacht te vragen voor ons Europees Burgerinitiatief, zijn medewerking te vragen aan onze “werkgroep realisering basisinkomen” en hem te vragen om 20 oktober tijdens onze algemene ledenvergadering zijn huidige standpunt met betrekking tot een basisinkomen duidelijk te maken. Een kopie van het interview met hem in 1997 dat hier op de website staat is hem overhandigd.[0]

Helaas was hij niet in staat door andere afspraken op de ledenvergadering te komen. Wel maakte hij duidelijk sympathiek ten opzichte van het basisinkomen te staan en er een duidelijke rol voor te zien weggelegd bij  “het op zijn kop te zetten van het sociale zekerheidssysteem” . Op een nieuw verzoek zijn standpunt aan ons duidelijk te komen maken zegt hij niet bij voorbaat “neen”. Met betrekking tot onze werkgroep wil hij resultaten wel bekijken en  becommentariëren.

Achtergrondinformatie

CDA-prominent en oud-informateur Herman Wijffels pleit voor een serieuze verandering van het Nederlandse politieke stelsel. Er zou een veel lossere verhouding moeten komen tussen regering en parlement, geen dichtgetimmerde regeerakkoorden en regeren met wisselende meerderheden.[1]

Herman Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering aan de Universiteit Utrecht, senior advisor bij het Utrecht Sustainability Institute (USI) en voorzitter van het Sustainable Finance Lab (SFL), verzorgde de aftrap van Lowlands University 2012.

Herman Wijffels is ook co-voorzitter van de Worldconnectors. Zij werken in de NGO-sector, voor de overheid, het bedrijfsleven, de media, de wereld van de politiek of  vertegenwoordigen jeugd. Elke keer als zij elkaar ontmoeten verbinden diverse werelden zich en proberen ze die werelden aan te sluiten op de huidige wereld en  bespreken hierdoor verschillende thema’s en kwesties met betrekking tot de internationale samenwerking en de internationale gemeenschap.

 

Lowlands University 2012 – Herman Wijffels from Coolpolitics on Vimeo.

Professional background Herman Wijffels

  • Professor of Sustainability and Social Change at Utrecht University
  • Representative of the Netherlands to the World Bank (2006-2008)
  • Chairman of the Netherlands Social and Economic Council (Sociaal Economische Raad, SER) (1999- 2006)
  • Executive director of the Rabobank (1986-1999)
  • Member of the Executive Board of the Rabobank Group (1981-1999)
  • Civil servant at the European Commission (1968-1977)
  • Chairman of the Society for Preservation of Nature in the Netherlands (Natuur Monumenten)
  • Chairman of the Supervisory Board of the Rijksmuseum
  • Chairman of Tilburg University

Publications

Bronnen