Woord van de voorzitter: Kerstgedachten

Antoinette overhandigt de petitie aan Kamerlid Andre Bosman ( VVD). Achter haar van links naar rechts: de Kamerleden Krol (50PLUS), van Dijk ( PvdA), Wassenberg (PvdD), Wayenberg (D66) en Voortman ( GroenLinks)

2017 was een bijzonder jaar voor het basisinkomen.

Bekende Nederlanders als Antoinette Hersenberger en Annemarie van Gaal hebben zich voor het basisinkomen uitgesproken. Dat is winst.

Op een avond over basisinkomen in het kleine Overijsselse plaatsje Hardenberg was de zaal te klein. De zaal met 350 mensen was helemaal vol. Rutger Bregman is de grote trekker. Het basisinkomen leeft.

Bij de landelijke verkiezingen slaagden we als vereniging erin om bij GroenLinks en D66 openingen richting het basisinkomen te laten opnemen in de verkiezingsprogramma’s. Helaas is dit in de kabinetsformatie niet verzilverd. Toch is er beweging in politiek Den Haag. 50PLUS heeft zich nadrukkelijk achter de Radar petitie geschaard. Ook de SP is aan het bewegen. Kamerlid Jasper van Dijk vroeg het debat aan over de Radar petitie. De SP wijdt geen enkel woord aan het basisinkomen in hun programma, maar zij scharen nu achter de lokale experimenten zoals in Amsterdam. Ook Denk heeft zich voor experimenten uitgesproken. Bij de PvdA leeft het basisinkomen ook, met name op lokaal vlak.

De vakbond CNV vakmensen heeft 17 interne discussie bijeenkomsten georganiseerd. Daar tekent zich een lichte meerderheid voor het basisinkomen af. Ook de FNV discussieert intern.

Het draagvlak voor basisinkomen onder de bevolking is enorm toegenomen. In de jaren negentig was slechts 20 % voor. Nog maar twee jaar geleden wilde 38% van Nederland een laag basisinkomen en 30 % een hoog basisinkomen. Nu is 78 % voor een basisinkomen voor 55plus en 51 % voor een basisinkomen voor iedereen.

Na drie jaar gesteggel zijn de lokale experimenten met aspecten van het basisinkomen in 10 gemeenten gestart. Mogelijk volgen nog meer gemeenten na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Ook internationaal doet Nederland nu mee in het rijtjes landen waar geëxperimenteerd wordt. De Finse proef loopt sinds januari 2017 en veel deelnemers zijn enthousiast. Hier staan effecten op de arbeidsmarkt centraal. De Canadese proef in Ontario heeft meer verschillende deelnemers en een bredere opzet. Daar kijken ze ook naar gezondheidseffecten en gevolgen voor de gemeenschap.

In september namen we deel aan het 17e BIEN congres in Lissabon. Waren er vroeger alleen academici en activisten. Nu komen er ook politici. We kijken uit naar het 18e BIEN congres in augustus 2018 in Finland. Net als in Nederland wordt daar al 30 jaar gesproken over het basisinkomen. Het draagvlak onder bevolking en politiek is daar groter dan in Nederland.

Als vereniging hebben we de RADAR-uitzendingen van mei en juni helpen vorm geven.

NRC en TROUW publiceerden bijdragen van uw voorzitter. Op 18 September waren we present in Den Haag met de auteurs van drie nieuwe boeken over het basisinkomen en drie Kamerleden. Ook lanceerden we de Rekentool om zelf het basisinkomen te berekenen. In 2018 willen we samen met het NIBUD een verbeterde versie het licht laten zien. Het NIBUD inzicht laten geven in de koopkrachteffecten van het basisinkomen en aan te tonen dat de laagbetaalden er juist op vooruit gaan. Dan kunnen ze er in Den Haag niet omheen.

We gaan ook onze eigen website moderniseren. In september plannen we een grote happening.

Laat 2018 maar komen.

Alexander de Roo