Worden mensen met veel schulden geholpen met een beetje basisinkomen?

Basisinkomen geeft ook mensen met schulden een uitgangspunt waarboven zij zelf, al dan niet met hulp van anderen, tot oplossingen kunnen komen.
Met basisinkomen zullen mensen ook minder snel in de schulden komen.

schuldenvrij

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

Mensen met veel schulden zijn niet geholpen bij een beetje basisinkomen

Toelichting tegenwerping
Mensen met veel schulden zijn niet geholpen met basisinkomen, dat net voldoende is om van te leven, want daar blijft weinig ruimte bij over voor ander zaken zoals de aflossing van oude schulden.
Wanneer mensen hun basisinkomen ‘misbruiken’ om bijvoorbeeld te drinken of te gokken, en zo alsnog in een penibele situatie terechtkomen, kan de overheid het moeilijk verantwoorden om deze mensen alsnog te helpen. Het is ook de vraag of de overheid dit moet doen.

Weerlegging tegenwerping
Basisinkomen geeft een behoorlijke mate van financiële bestaanszekerheid. Dat is een goede basis om niet te snel onverantwoorde dingen te doen. Daarmee wordt voorkomen dat veel mensen in een situatie met veel schulden terecht komen.

Uiteraard kan niet voorkomen worden dat ook met een basisinkomen sommige mensen onverstandige dingen doen (drugs, gokken, dure aankopen) en ook is te verwachten dat bij invoering van het basisinkomen een aantal mensen  schulden uit het verleden heeft.
Maar ook voor hen geldt dat het basisinkomen een uitgangspunt geeft waarboven zij zelf, al dan niet met hulp van anderen, tot oplossingen kunnen komen.
Of de overheid in die gevallen moet helpen is een politiek/maatschappelijke keuze die buiten de discussie over basisinkomen staat.


Argument Ht1
Invalshoek  Het lost de echt belangrijke problemen niet op
Oorspronkelijke publicatie op deze website in 07. Bezwaren basisinkomen: Het lost de echt belangrijke problemen niet op.