Zal basisinkomen de informele economie, zwarte transacties en fraude aanjagen?

Met basisinkomen loont betaalde arbeid weer, dus er is minder reden om zwart te werken.
Door de toegenomen bestaanszekerheid zal de kleine criminaliteit afnemen.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

Basisinkomen zal de informele economie, zwarte transacties en fraude aanjagen

Toelichting tegenwerping
Door verhoogde belastingen zal zwart werken met een basisinkomen veel aantrekkelijker worden
Door hogere (inkomsten)belastingen zullen er meer mensen belastingfraude plegen (o.a. zwart werken).
Als de extra kosten die basisinkomen met zich meebrengt, deels moeten worden opgebracht door hogere BTW, zal ook een groter deel van de omzet buiten het zicht van de fiscus blijven om BTW-afdracht te ontlopen.

Weerlegging tegenwerping

Belastingontduiking is helaas wijd verbreid, zowel bij minst bedeelden (waar het zwart werk of fraude heet) als bij de meer vermogenden (waar men naast fraude ook vaak in staat is de regelgeving te beïnvloeden en/of creatief naar de eigen hand te zetten).

Vrijwilligerswerk zal inderdaad worden gestimuleerd door basisinkomen. Dat gaat buiten de nationale rekening om, dus dit zal tot enige kwantitatieve krimp kunnen leiden. Daar staat tegenover dat deze gratis productie wel bijdraagt aan de welvaart.
Zwart werk wordt deels juist minder gestimuleerd, omdat je juist nu (een deel van) je huidige uitkering verliest als je wit werkt. Met een basisinkomen vervalt deze ontmoedigende prikkel.
Illegale arbeiders worden minder aantrekkelijk voor werkgevers, omdat zij geen basisinkomen hebben. Bij legale arbeiders kan het basisinkomen worden verdisconteerd in het salaris.
Kleine vermogenscriminaliteit zal afnemen, als de noodzaak om geld te verdienen vervalt voor mensen die moeilijk ‘normaal’ werk vinden.


Argument Ct6
Invalshoek  Economie
Oorspronkelijke publicatie op deze website in 03. Bezwaren basisinkomen: Economie

.