Zal wegvallen van inkomen door werkloos te raken, met basisinkomen meer effect hebben dan nu?

Te verwachten is dat bij invoering van basisinkomen, zowel de brutolonen als de belastingen aangepast zullen worden, zodat de extra arbeidsbeloning niet extreem hoog zal worden.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

Het wegvallen van inkomen door werkloos te raken, zal met een basisinkomen een veel groter effect hebben dan nu

T0elichting tegenwerping
Het wegvallen van inkomen door het werkloos raken zal met een basisinkomen een veel groter effect hebben dan nu (en mensen passen hun levensstijl aan aan hun inkomen).

Weerlegging tegenwerping
Dit bezwaar gaat uit van een bepaalde manier van invoeren van basisinkomen, waarbij de beloning van betaalde arbeid netto ongeveer evenveel is als nu en bovenop het basisinkomen komt.
Het is zeer onwaarschijnlijk dat dat zo zal lopen. Te verwachten is dat zowel de brutolonen (door marktwerking) als de belastingen (omdat de overheid een deel van de kosten van basisinkomen wil dekken) aangepast zullen worden, zodat het gevreesde bezwaar zich niet voor zal doen.

 


Argument Dt3
Invalshoek  Arbeidsmarkt
Oorspronkelijke publicatie op deze website in 04. Bezwaren basisinkomen: Arbeidsmarkt

.