Zeggen de programma’s voor de EU-verkiezingen iets over basisinkomen?

Bij de komende verkiezingen voor het EU-parlement leeft het onderwerp niet sterk.
Van de 16 deelnemende partijen hebben maar 2 partijen er aandacht voor.
GroenLinks heeft een zin in het programma over experimenten en voor De Groenen is basisinkomen het kernpunt in het programma.

De Kiesraad heeft inmiddels vastgesteld dat er zestien partijen meedoen met de verkiezing voor het Europees Parlement op 23 mei 2019.
De 9 partijen die bij de laatste verkiezing voor het Europees Parlement in 2014 één of meer zetels hebben behaald, kregen een nummer op basis van het aantal stemmen dat deze partijen destijds hebben behaald. De overige partijen kregen een nummer na loting.
Zie onderaan dit bericht voor een overzicht.

Vijf jaar geleden deden er nog 24 partijen mee, nu maar 16. Het lijkt er op dat er minder idealistische groeperingen zijn die zich druk maken om Europa.

Van de 16 partijen die wel meedoen, hebben er (nog?) maar 11 (D66, CDA, PVV, VVD, SP, PvdA, GL, PvdD, Groenen, vdR&PP, Volt) een specifiek EU verkiezingsprogramma. Dat wordt overigens soms niet expliciet genoemd op de website. De rest (CU/SGP, 50+, JezusLeeft, Denk, FvD) verwijst naar algemene standpunten.
Mocht nog een programma tevoorschijn komen, dan zal dit overzicht ge-updated worden. Aanvullingen kunnen doorgegeven worden aan de redactie.

De toon in veel teksten is dat de EU kleiner moet worden en zich zeker niet moet bemoeien met sociaal beleid. Dat geeft dus geen ruimte om iets positiefs over basisinkomen te zeggen.
Illustratief is een anekdote over een discussie in de PvdD. Kort samengevat: de PvdD is voor basisinkomen, maar de EU is slecht, dus een goed idee als BI moet daar geen aandacht krijgen.

Van de zittende partijen wijdt allen GroenLinks op blz. 37 van het programma een positieve zin aan dit onderwerp:
De EU ondersteunt onderzoek en experimenten met het basisinkomen.

Onder de partijen die tot nu toe nog geen zetel hadden is er slechts één (de Groenen) met aandacht voor basisinkomen en zelfs als hoofdpunt blijkt uit de titel Basisinkomen: brandstof van de economie.
Helaas heeft deze partij in voorgaande jaren nooit de kiesdrempel gehaald.

Beetje onthutsend beeld.

Deze verkiezingen zullen het basisinkomen niet echt brengen!

Volt is een jonge, progressieve pan-Europese partij voor een daadkrachtig en humaan Europa! Europa is onze toekomst. Hoewel met name het basisinkomen niet genoemd is, komt er in het partijprogramma een zin voor over een gegarandeerd minimuminkomen.

Geen armoede in Europa: Garandeer een minimuminkomen boven de armoedegrens voor alle Europese burgers.

 


Overzicht met link naar de website en het verkiezingsprogramma (indien aanwezig)
Zie ook een iets uitgebreider overzicht met de namen van de lijsttrekkers en de verbanden waarbinnen de partijen in het Europese parlement opereren. In dat overzicht staan ook verwijzingen naar teksten in de programma;s van de Europese samenwekingsverbanden.

 1. Democraten 66 (D66),  www.d66.nl, programma
 2. CDA – Europese Volkspartij,  www.cda.nl, programma
 3. PVV (Partij voor de Vrijheid), www.pvv.nl, programma
 4. VVD, www.vvd.nl, programma
 5. SP (Socialistische Partij), www.sp.nl, programma
 1. P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten, www.pvda.nl, programma
 2. ChristenUnie-SGP, christenunie.nl
 3. GROENLINKS www.groenlinks.nl, programma
  In het programma va 82 pagina’s staat op pagina 37:
  De EU ondersteunt onderzoek en experimenten met het basisinkomen.
 4. Partij voor de Dieren www.partijvoordedieren.nl, programma
 5. 50 PLUS, www.50pluspartij.nl
 1. JEZUS LEEFT jezusleeft.nl
 2. DENK, https://www.bewegingdenk.nl/
 3. De Groenen degroenen.nl, programma
  Titel programma: Basisinkomen: brandstof van de economie
 4. Forum voor Democratie, https://forumvoordemocratie.nl/
 5. vandeRegio & Piratenpartij secretariaat@piratenpartij.nl, programma
 6. Volt Nederland info@volteuropa.org, programma

Mei 2019
Afbeelding van Greg Montani via Pixabay