Zetels voor het basisinkomen in Amsterdamse Stadsdeelcommissiessta

De gecombineerde lijst 15 (De Groenen Basis Piraten) in Amsterdam haalde net geen zetel in de gemeenteraad, wel zetels in vier Stadsdeelcommissies.

Het team Amsterdam van de Vereniging Basisinkomen is op 30 oktober 2021 een nieuwe koers ingeslagen met het oprichten van werkgroepen:

  1. De Kennis Denktank
  2. Samenwerking met andere organisaties
  3. Scholing
  4. Dialoogtafels
  5. Experimenten
  6. Lobby (vooral bij bedrijven en het rijkere deel van Nederland)
  7. Politiek.

Al deze werkgroepen zijn gericht op het vergroten van samenwerking, betrokkenheid en voorstanders van het Basisinkomen.

Vanuit de werkgroep politiek hebben we met vijf politieke partijen gewerkt aan het vormen van een lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen omdat we geloven in meer samenwerking en dat het basisinkomen uiteindelijk door de overheid verwezenlijkt moet worden. Met minstens een zetel in de raad, wilden we een doorstroom creëren van bewustwording onderop naar politieke agendering van het basisinkomen. Uiteindelijk hebben drie partijen De Groenen,

De Basisinkomen Partij en de Piratenpartij één lijst gevormd met het Basisinkomen als eerste doelstelling.
We hebben heel hard gewerkt aan de campagnevoering maar helaas met 1,4% net geen zetel in de raad gehaald, hiervoor hadden we 1,8% van de stemmen nodig gehad.
Wél hebben we vier zetels is de Stadsdeelcommissies!!
In Amsterdam Noord, West, Nieuw West en Oost.
In Noord heeft Kirsten Zimmerman van de Piratenpartij zitting, in West Ronald Schönberger van de Groenen, in Nieuw West Reina van Zwoll  van de Groenen en in Oost Ron Smit van de Basisinkomenpartij.
Zeker met o.a. het ontwikkelen van een experiment basisinkomen in Amsterdam, zullen we hen hard nodig hebben.

Binnenkort wordt de werkgroep politiek weer bijeengeroepen voor een bijeenkomst waarin we ons beraden over verdere stappen en samenwerking in de toekomst. Hiervoor worden alle partijen die een vorm van basisinkomen in hun programma hebben staan, uitgenodigd.

Susan Delsing, voorzitter basisteam Amsterdam, maart 2022