Wat zou je doen wanneer je morgen een basisinkomen krijgt?

Wat zou je doen wanneer je morgen een basisinkomen krijgt?
Een exploratief onderzoek naar de handelingsperspectieven van burgers die een basisinkomen krijgen, uitgevoerd door OnsBasisinkomen / Stichting MIES

De in Groningen gevestigde Stichting MIES (Maatschappij voor Innovatie van Economie en Samenleving) heeft onder het label OnsBasisinkomen een interessant exploratief onderzoek uitgevoerd.
Circa 600 mensen hebben de vraag beantwoord ‘‘Wat zou je doen wanneer je morgen een basisinkomen krijgt?’ Dit gebeurde geheel vrijwillig op basis van een bezoek aan de website OnsBasisinkomen hebben beantwoord. Hierbij merken de onderzoekers zelf op  dat de onderzoekspopulatie op basis van het feit dat burgers zich zelf hebben kunnen aanmelden als gevolg van autoselectie naar alle waarschijnlijkheid niet representatief is voor de Nederlandse bevolking in haar geheel.
Met deze beperking in het achterhoofd blijft toch sprake van een heel interessant onderzoek. Onderzoeker Joop Roebroek gaat uitvoerig in op de methode, de beperkingen en de conclusies die wel getrokken kunnen worden.
Zie voor meer informatie de speciale pagina op de website van MIES waar ook een korte en een lange versie van het onderzoekrapport uit 2015 als PDF gevonden kunnen worden.

In het kort de hoofdconclusies:

  • De uitkomsten stroken in elk geval in het geheel niet met de populaire tegenwerpingen tegen het introduceren van een basisinkomen, dat het burgers lui zou maken en de lust zou ontnemen om maatschappelijk actief te zijn. Integendeel. Het verkrijgen van een basisinkomen biedt burgers blijkbaar direct en indirect veel ruimte en inspiratie om actief betrokken te blijven bij de samenleving. Meer nog, om die betrokkenheid ook naar een hoger niveau te tillen.
  • Het beeld van de maatschappelijke participatie na ontvangst van basisinkomen is veelkleurig.
    Twee derde van de respondenten verwijst naar activiteiten in termen van ‘op zoek gaan naar werk of een baan’, ‘werk zoeken dat bij mij hoort’, ‘dingen doen die er toe doen’, ‘een onderneming starten’, ‘maatschappelijke waarde creëren’, ‘vrijwilligerswerk of mantelzorg doen’ en ‘studeren en een opleiding volgen’. Slechts een enkeling noemt ‘niets doen’, ‘vakantie vieren’ of ‘reizen’.

.
Lees meer op de bovengenoemde site van MIES.

Reyer Brons (redactie), 8-1-2017